YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN KART OYUNU

Atak yapılıp yer açıldıktan sonra deklaranın başlangıç olarak yapması gereken en önemli iş yeteri kadar bir süre harcayıp oyun planı yapmaktır. Varılmış olan kontratın geleceği, bu süre içinde oyuncunun sağlıklı bir düşünce ile mantıklı varsayımlar yürüterek en doğru oyun çizgisini belirlemesine bağlıdır. Zaman zaman oyuncunun gerçekçi varsayımlar yürütebilmesi için bir takım belirtiler olabilir ancak bir çok defa da bu tür belirtiler yeteri kadar bulunmaz. Özellikle bu durumlarda ve genellikle, uyulması gereken bir takım şablonlar oyuncuya yol gösterecektir.

Bu notlarda başlangıç düzeyindeki oyunculara yönelik olarak kart oyunu ilkelerini ve şablonları anlatmaya çalıştık. Çoğu kez anlatılmaya çalışılan bir şablon veya ilkenin bu notlarda bulunmayan daha bir çok versiyonu ve ayrıntısı vardır ancak brice yeni başlayan bir oyuncunun bir çok ayrıntı ve varyasyon ile kafasını karıştırmaktansa bir takım temel prensiplerle yetinmeyi en azından şimdilik uygun bulduk. Bununla birlikte Oyun ve deklarasyon olarak ilerleyen oyuncuların elbette ki çok daha ileri düzeyde kart oyunu tekniklerine gereksinmeleri olacaktır. O düzeye gelmiş olan oyuncular ise bu tür teknikleri anlatan yazı ve kitaplardan daha rahat faydalanabileceklerdir.

Öğrencilerimizden özellikle rica ettiğimiz bir nokta bu notları okurken eğer imkan bulunursa verilen tüm örnekleri bir deste oyun kağıdı alarak masada gerçek kartlar ile deneyip görerek çalışmalarıdır. Bu tarz çalışma size oyunun mekaniğini ve anlatılan şablonların nasıl çalıştığını kavramada yardımcı olacaktır. Aslında anlatılanların bir çoğu kağıt üzerinden okuyup anlaşılabilecek gibi, her lövenin oynanmasından sonra oluşan pozisyonları gösterecek şekilde tasarlanmıştır ama yine de tavsiye edilen yöntem gerçek kartları görerek ama ezberlemeden, anlatılmaya çalışılan işlemin mantığına varana kadar tekrar tekrar bu işlemleri yinelemektir

 

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN KART OYUNU

KOZSUZ OYUNLARDA OYUN PLANI

HAZIR LÖVELER

Oynayanın ilk olarak amacını belirlemesi gereklidir. Amaç; oynamakta olduğu kontratta kaç löve alması gerektiğidir. Elbette ki bazı durumlarda almanız gerekenden daha fazla löveye sahip olursunuz ama böyle durumlar her zaman olmadığı gibi zaten bizim konumuzun da bir parça dışında kalmaktadır. Amaçlanan löve sayısı belirlendikten sonra oyuncu hazır olan lövelerini saymalıdır. Hazır löveler el size geçtikten sonra rakiplere el vermeden peş peşe alınabilecek olan lövelerdir. Bunu tarif edebilmek için aşağıda bir takım örnekler verilmiştir. Örneklerde hep kuzey yer (dummy), güney ise oynayan (deklaran) varsayılmıştır.

Kuzey (Yer)

¨752

Batı Doğu

¨QJ64 ¨1083

¨AK9

Güney (Oyuncu)

Oyuncunun bu renkte iki hazır lövesi bulunmakta. As ve Rua peş peşe oynandığında iki löve alırsınız. Önce hangisinin oynandığı önemli değildir. Birbirine bitişik kartlar aynı değerdedir. Bu örnekte Asın yapacağı işi Rua da yapabilir. Şimdi batının Damı ile güneyin 9 lusuna yer değiştirtelim. Bu durumda oyuncunun 3 kesin lövesi bulunuyor. Oyuncu hangi kartını önce oynarsa oynasın 3 löve alacaktır.

Kuzey (Yer)

¨752

Batı Doğu

¨J964 ¨1083

¨AKQ

Güney (Oyuncu)

Bu Kartların el ve yer arasında dağılmış olması da durumu değiştirmemektedir. Şimdi de Kuzeyin bir küçük kartı ile güneyin Ruasına yer değiştirtelim.

Kuzey (Yer)

¨K72

Batı Doğu

¨J964 ¨1083

Güney (Oyuncu)

¨AQ5

Oyuncu Kendi büyük kartı üzerine diğer taraftan büyük kart vermek gibi bir hata yapmadığı takdirde 3 löve alacaktır.

Alınabilecek löve sayısı elde ve yerde bulunan kartların sayısı ile sınırlıdır. Aşağıdaki örnekte oyuncunun birbirini izleyen 4 büyük kartı olmasına rağmen sadece 2 löve alabilmektedir.

Kuzey (Yer)

¨KQ

Batı Doğu

¨97642 ¨10853

Güney (Oyuncu)

¨AJ

Eğer yerde ve elde bir veya daha fazla küçük kart olsaydı, oyuncu bu örnekte daha fazla löve yapma şansına sahip olabilirdi.

Kuzey (Yer)

¨KQ4

Batı Doğu

¨976 ¨10853

Güney (Oyuncu)

¨AJ2

Burada alınabilecek löve sayısı üçe yükseldi. Aslında sadece bir taraftaki kart adedi artsa dahi oyuncu yine 3 löve alabilecekti.

Kuzey (Yer)

¨42

Batı Doğu

¨976 ¨10853

Güney (Oyuncu)

¨AKQ J

Bu örnekte Güneyde 4 büyük kart bulunmakta bu da güneyin bu renkten 4 löve alabilmesine olanak sağlamakta. Kartların oynanış sırasının ise hiçbir önemi yok

Kuzey (Yer)

¨J42

Batı Doğu

¨976 ¨10853

Güney (Oyuncu)

¨AKQ

K – G ekibinin yine 4 büyük kartı var ama alabileceği löve sayısı 3 Büyük kartlara yer değiştirelim.

Kuzey (Yer)

¨AJ4

Batı Doğu

¨976 ¨10853

Güney (Oyuncu)

¨KQ2

Burada da 4 büyük onör kart olmasına rağmen hazır löve sayısı sadece 3

Kuzey (Yer)

¨KQ43

Batı Doğu

¨9 ¨1085

Güney (Oyuncu)

¨AJ62

Kuzey – güney ekibinin yine 4 hazır lövesi mevcut. Büyük kartlar her iki elde dağılmış ama her iki elde de dörder kart bulunduğu için her hangi bir sorun yok.

Kuzey (Yer)

¨K4

Batı Doğu

¨J976 ¨10853

Güney (Oyuncu)

¨AQ2

Burada iki önemli durum göze çarpmakta. Birincisi sadece bir taraftaki kart adedi artmasına rağmen oyuncunun hazır löve sayısı üçe yükseldi. İkinci önemli nokta ise oyuncu dikkatsizce oynarsa üç lövesi hazır olmasına rağmen birini kullanamayabilir. Bu dikkatsizlik güneydeki oyuncunun bu rengi oynamaya As veya Dam çekerek başlaması ile oluşur. As veya Dam çekildikten sonra oyuncu yerden küçük kartını verince Rua yerde tek başına (aşağıdaki durumda) kalır.

Kuzey (Yer)

¨K4

Batı Doğu

¨J976 ¨10853

Güney (Oyuncu)

¨AQ2

Şimdi oyuncunun elindeki küçük kartı oynadığını düşünün

Kuzey (Yer)

¨K4

Batı Doğu

¨J976 ¨10853

Güney (Oyuncu)

¨AQ2

Oyuncunun elinde hazır bir löve bulunuyor ama yerde bu renkten başka kart olmadığı için bu löveyi kullanamıyor. Burada karşımıza önemli bir kural çıkmakta.

KURAL: KISA TARAFIN BÜYÜK KARTI ÖNCE OYNANIR.

Briçte hemen hemen her kuralın istisnası olduğu gibi bu kuralın da istisnası bulunmaktadır ama genel prensip eğer bir renk elde ve yerde aynı sayıda değilse; daha kısa olan taraftaki büyük kartın önce oynanması o renkten tıkanmayı engellemek için son derecede gereklidir. Bir çok durumda başka renklerin büyük kartları sayesinde el ve yer geçişleri yeterli sayıda olabilir ama ne olursa olsun bu kural akılda tutulması ve sürekli olarak uygulanması gerekli olan bir prensiptir.

Şimdi aynı örneği bu kuralı uygulayarak oynayalım

Kuzey (Yer)

¨K4

Batı Doğu

¨J976 ¨10853

Güney (Oyuncu)

¨AQ2

Oyuncu elden küçük başladı ve yerden Rua koyunca yukarıdaki duruma gelindi. Şimdi de yerin küçük kartı oynanıp elden herhangi bir kart verildi ve

Kuzey (Yer)

¨K4

Batı Doğu

¨9762 ¨10853

Güney (Oyuncu)

¨AQ2

Oyuncu yerden oynadığı küçük kartı elden As ya da Dam ile aldı. Şimdi hazır olan üçüncü lövesini de çekebilecek durumda bulunmakta.

Hazır löveler kontratı yerine getirebilecek sayıda ise oyuncunun planındaki ikinci adım bu lövelerin hangi sırayla alınması gerektiğini saptamaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK 1

Kontrat 7 Sanzatu

Atak § J

ª A95 Hazır Löveler

© KQ2 ª 3 Hazır löve

¨ QJ53 © 3 Hazır löve

§ 765 ¨ 4 Hazır löve

ª 643 ª J1087 § 3 Hazır löve

© 653 © J1097 Toplam 13 Hazır löve

¨ 987 ¨ 102

§ J1098 § 432

ª KQ2

© A84

¨ AK64

§ AKQ

Soldaki örnek elde oynayanın 13 hazır lövesi var alması gereken tek şey bu löveleri alırken kendi büyük kartlarından birini başka bir büyük kartı ile ezmemek. Bu yanlışlığa düşülmediği takdirde tüm öveler zahmetsizce toplanabiliyor.

ÖRNEK 2

Kontrat 3 Sanzatu

Atak © K

ª J7 Hazır Löveler

© 632 ª Yok

¨ KJ2 © 1 Hazır löve

§ J10985 ¨ 3 Hazır löve

ª A63 ª Q1098 § 5 Hazır löve

© KQJ109 © 7

¨ 987 ¨ 106543 Toplam 9 hazır löve

§ 32 § 764

ª K542 Örnek elimizde oynayanın dokuz hazır lövesi var.

© A854 Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta söz

¨ AQ konusu. Birincisi kör As ile eli alıp elde bulunan üç

§ AKQ büyük trefl alıcısının çekilmesi gereği. eğer trefl

alıcıları baştan alınmazsa daha sonra yere geçildiğinde

sağ trefl alıcıları toplanamaz. İkinci önemli nokta ise eldeki trefl alıcıları çekildikten sonra yere sadece karo Ruası ile geçiş olduğunu göz önünde bulundurarak karo Asını önce (kısa taraftaki büyük kart önce oynanır) çekip karo Damını sonra oynayıp bunu yerin Ruası ile almak gereğidir. Prensipler doğrultusunda kısa tarafın büyük kartı önce oynanmadığı takdirde kontratın çıkmayacağını deneyerek görün.

Bir çok durumda hazır löveler kontratı yerine getirmeye yetmeyecektir. Oynayanın hazır löveleri yetersiz ise kesin löveler de sayılır.

 

 

 

 

 

 

 

KESİN LÖVELER

Başlangıçta hazır olmadığı halde löve yapması muhakkak olan kartlara kesin löveler adı verilebilir.

Kuzey (Yer)

¨432

Batı Doğu

¨AJ9 ¨10865

Güney (Oyuncu)

¨KQ7

Güneyin elinde bulunan Rua ve Dam hazır löve olmamakla birlikte mutlak surette bir löve alabilecek güce sahip. Güney elden Rua ile başlar, batı As ile alınca Dam en büyük kart haline gelecek ve hazır löve konumuna geçecektir.

Kuzey (Yer)

¨Q32

Batı Doğu

¨AJ9 ¨10865

Güney (Oyuncu)

¨K74

Daha önceki örneklerde olduğu gibi onör kartlardan birinin karşı elde bulunması sonucu etkilemez.

Kuzey (Yer)

¨QJ2

Batı Doğu

¨A93 ¨10865

Güney (Oyuncu)

¨K74

Şimdi K – G ekibinin 2 kesin lövesi var. Onör kartlardan her hangi birisi oynanarak As çıkartıldıktan sonra kalan iki onör kart iki kesin löve haline gelecektir. Görüldüğü gibi başlangıçta güneyin bu renkte hiç hazır lövesi olmamasına rağmen iki kesin lövesi bulunuyor.

Kuzey (Yer)

¨QJ

Batı Doğu

¨A973 ¨86542

Güney (Oyuncu)

¨K10

Daha önce görülmüş olduğu gibi alınacak lövelerin sayısı aynı zamanda elde ve yerde bulunan kart adedi ile ilgilidir. Bu örnekte, As dışında kalan 4 büyük kart oyuncuda (elde ve yerde) bulunduğu halde bu renkten sadece 1 kesin löve yapılabilir. Şimdi kart adetlerini biraz arttıralım

Kuzey (Yer)

¨QJ102

Batı Doğu

¨A9 ¨865

Güney (Oyuncu)

¨K743

 

 

 

 

 

 

Alınabilecek hazır hiç löve yok, ancak As çıkartıldıktan sonra oynayan bu renkten 3 löve sağlayabiliyor. Bu durumda hiç hazır löve olmamakla birlikte 3 kesin löve bulunuyor.

Kuzey (Yer)

¨QJ109832

Batı Doğu

¨A4 ¨8

Güney (Oyuncu)

¨K74

Oyuncuda yine As dışında 4 büyük onör var ancak bu kez 6 kesin lövesi bulunuyor. Bunu sağlayabilmek için oyuncunun yapması gereken tek şey defans oyuncularından birisinde bulunan Ası çıkartmak. As çıktıktan sonra 6 löve hazır hale gelecek. Bu renk hiç oynanmadığı durumda hiç hazır löve yok fakat 6 kesin löve var. As çıktığı anda, (diyelim ki ilk tur oynandığında batı As ile löveyi aldı) oynayanın 6 hazır lövesi olacak.

Kuzey (Yer)

¨QJ10

Batı Doğu

¨AK9 ¨8652

Güney (Oyuncu)

¨743

Şimdiki örneğimizde yine hiç hazır löve yok ancak güney bu rengi iki kez dışarı verdikten sonra bir löve alabilecek başlangıçta hiç hazır löve olmadığına dikkat ediniz.

Kuzey (Yer)

¨J743

Batı Doğu

¨AK6 ¨85

Güney (Oyuncu)

¨ Q1092

As ve Rua rakiplerde. Ancak Oynayan her el tuttuğunda bu rengi oynamak suretiyle iki löve sağlayacak

Kuzey (Yer)

¨J75432

Batı Doğu

¨A6 ¨K8

Güney (Oyuncu)

¨ Q109

Güney eli iki kez dışarı vererek As ve Ruayı çıkarttıktan sonra dört löve de kendisi alabiliyor ancak mutlaka Damı önceden kullanmalı ki renkte tıkanma (bloke) olmasın

Kuzey (Yer)

¨743

Batı Doğu

¨AK6 ¨Q52

Güney (Oyuncu)

¨ J1098

En büyük üç kartın D –B ekibinde bulunmasına rağmen güney eli 3 kez dışarı vererek 1 löve de kendisi yapacak

Kuzey (Yer)

¨J43

Batı Doğu

¨AK6 ¨Q5

Güney (Oyuncu)

¨ 109872

Güney bu kez de eli 3 kez dışarı vererek iki löve de kendisi sağlıyor. Bu örnekte de başlangıçta hiç hazır löve yok ama deklaranın bu renkten iki kesin lövesi bulunuyor.

Kuzey (Yer)

¨643

Batı Doğu

¨AKQJ ¨5

Güney (Oyuncu)

¨ 109872

Bu renk rakiplerde 3 – 3 dağılmış olsaydı deklaran 2 löve yapabilecekti ama renk 4 - 2 dağılmış olduğundan 4 kez dışarı verecek ama sonuçta bu renkten1 löve de kendisi yapabilecek. Bu örnek; böyle durumlara pek sık rastlanmamakla birlikte kesin löve mantığına varılabilmesi için verilmiştir.

Kuzey (Yer)

¨J109

Batı Doğu

¨AKQ ¨65

Güney (Oyuncu)

¨87432

Vale onlu ve dokuzlu rakiplerdeki As Rua ve Damı çıkartacak ve oyuncu 8 li ve yedili ile iki löve yapabilecek. Ancak sağlanmış olan kartları kullanabilmek için sağlanmış olan kartların bulunduğu ele geçiş olması şartı bulunmaktadır.

Bu anlatıları özetlemek gerekirse; oynanmakta olan renkten rakiplere el vermeden alınabilecek lövelere hazır löve denilebilir. Kesin löve ise mutlaka alınabilecek lövelerdir. Ancak bu lövelerin alınabilmesi rakiplerde bulunan daha büyük kartların oynanmış olmasına bağlıdır.

ÖRNEK 3

Kontrat 6 Sanzatu Hazır Löveler

Atak ª Q ª 2 Hazır löve

© 0 Hazır löve

ª K54 ¨ 5 Hazır löve

© Q65 § 4 Hazır löve

¨ 1043 Toplam 11 Hazır löve

§ QJ109

ª QJ109 ª 876

© A987 © J1043 İlave Kesin Löveler

¨ 65 ¨ 872 ª 0 Kesin löve

§ 432 § 876 © 1 Kesin löve

ª A32 ¨ 0 Kesin löve

© K2 § 0 Kesin löve

¨ AKQJ9

§ AK5

Örnek elde on bir hazır, bir kesin löve bulunmakta. eğer oynayan ataktan sonra hemen hazır lövelerini alırsa kontratın yerine getirilebilme imkanı kalmayacaktır. Bu nedenle Pik atağı elden veya yerden alındıktan sonra eksik olan on ikinci lövenin sağlanabilmesi için kör onörlerinden birisi oynanır. Şimdi defans kör Asını almaz ise hazır olan diğer löveler çekilerek kontrat tamamlanır. Defans kör Asını alıp ne oynarsa oynasın diğer kör onörü hazır löve haline geldiğinden toplam hazır löve sayısı on ikiye ulaşır ve hazır olan bu löveler çekilerek kontrat yerine getirilir.

Bu örnekten de anlaşılacağı gibi özellikle kozsuz oyunlarda eksik löve sayısı tamam hale getirilmeden hazır löveler çekilmemelidir. Bu son derecede önemli bir kuraldır ve mutlaka uyulması gerekir.

ÖRNEK 4

Kontrat 3 Sanzatu Hazır Löveler

Atak ª J ª 3 Hazır löve

ª KQ2 © 2 Hazır löve

© KJ9 ¨ 2 Hazır löve

¨ 1095 § 0 Hazır löve

§ 10987 Toplam 7 hazır löve

ª J10987 ª 654 Eksik löve sayısı 2

© 108 © Q765

¨ Q87 ¨ J32

§ A32 § K64 İlave kesin löveler

ª A3 ª Yok

© A432 © Yok

¨ AK64 ¨ Yok

§ QJ5 § 2 Kesin Löve

Bu kontratta oyuncunun kontratını yerine getirebilmesi için dokuz löve alması gerekiyor ancak hazır löve sayısı yedi. Bu durumda eksik olan 2 löveyi trefl renginden üretebilir. Trefl As ve Rua çıkartılırsa iki trefl lövesi sağlanacak. Oynayan pik atağını elden aldıktan sonra diğer hazır lövelerin hiç birisini kullanmadan ilk iş olarak trefl Damını oynamalıdır. Savunmacılar trefl Damını alıp tekrar pik oynarlar (başka bir şey oynamaları sonucu değiştirmeyecektir) Oyuncu bu piki de alıp yine hazır lövelerinden başka birisini kullanmadan trefl Vale ile oyuna devam eder. Defans tekrar pik oynadığında oynayanın bu renkteki tüm alıcı kartları tükenmiş durumdadır ama buna karşın kontratını yerine getirebilmesi için gereken eksik löveleri de tamamlamış bulunmaktadır

ÖRNEK 5

Kontrat 3 Sanzatu Hazır Löveler

Atak ª Q ª 2 Hazır löve

ª K7 © 0 Hazır löve

© K2 ¨ 6 Hazır löve

¨ QJ10952 § 0 Hazır löve

§ 765 Toplam 8 hazır löve

ª QJ1098 ª 6542 Eksik löve sayısı 1

© 1087 © AJ965

¨ 43 ¨ 87

§ A32 § K4 İlave kesin löveler

ª A3 ª Yok

© Q43 © 1 Kesin löve

¨ AK6 ¨ Yok

§ QJ1098 § 3 Kesin löve

Bu örneğimizde kontrat 3 sanzatu, pik Dam atağı geliyor. Yer açıldıktan sonra oynayan önce hemen alabileceği hazır lövelerini sayıyor toplam 8 hazır löve var. Eksik löve sayısı bir. Löve üretilebilecek iki ayrı renk var trefl renginden As ve Rua rakiplerde bu iki onör çıkartıldıktan sonra bu renkten 3 kesin löve sağlanabiliyor. Kör renginde ise sadece bir löve sağlanabiliyor. Ancak daha fazla löve üretebilmesine rağmen oynayan eğer trefl renginden löve arttırma yolunu seçerse kontratın çıkması olanaksız. Deneyerek görelim atağı aldık ve prensiplere uygun olarak hazır löveleri kullanmadan trefl sağlamak üzere Dam trefl ile başladık. Rakip aldı ve ikinci kez pik ile devam etti. Bunu da alıp tekrar trefl oynadık, trefl Rua ile aldılar. Şimdi 3 trefl lövesi sağlandı ancak ne yazık ki defans biz sağlam lövelerimizi alamadan önce kendi sağladıkları piklerini çekecek ve kontratı batıracak sayıda löveyi toplayacaktır. İşte bu yüzden eksik löve sayısını en çabuk şekilde üretebileceğimiz kör rengi oynanmalıdır. Pik atağı As ile alındıktan sonra hemen küçük bir kör oynanır batı küçük verirse yerden Rua verilir. Defans bu löveyi alıp pik devam edebilir ama şu anda kör Damı hazır löve haline gelmiş ve eksik löve sayısı tamamlanmış durumdadır. Daha defans kendi uzun rengini sağ hale getirmeden, oynayan kontratını sağlama almış durumdadır. Artık hazır löveleri toplamaktan başka bir zorluk bulunmuyor Elbette Önce karo As ve Ruasını çekip sonra küçük karo ile yere geçmeyi unutmamak şartı ile. Unutmayın Kısa tarafın büyük kartı önce.

Kesin lövelerin saptanması ve kullanımında dikkat edilecek çok önemli bir nokta da hangi rengin daha çabuk sağlanacağını doğru belirlemektir. Hazır löve haline getirilebilecek birden fazla renk varken gereksinmenizi daha çabuk karşılayacak olan rengi seçmek gerekir.

ÖRNEK 6

Kontrat 3 Sanzatu Hazır Löveler

Atak ª Q ª 2 Hazır löve

ª K7 © 0 Hazır löve

© KJ2 ¨ 5 Hazır löve

¨ QJ1098 § 0 Hazır löve

§ 652 Toplam 7 hazır löve

ª QJ1098 ª 6542 Eksik löve sayısı 1

© 10873 © A965

¨ 43 ¨ 752

§ A3 § K4 İlave kesin löveler

ª A3 ª Yok

© Q4 © 2 Kesin löve

¨ AK6 ¨ Yok

§ QJ10987 § 4 Kesin löve

3NT Kontratına pik dam atağı geldikten sonra oynayan önce hazır lövelerini sayıyor. Hazır löveler yedi eksik löve sayısı iki. Kesin löveler trefl renginden dört löve sağlanabilir ve kör renginden iki löve sağlanabilir. Oynayan daha fazla löve üretebileceği trefl rengini tercih ederse kontratını yerine getiremeyecektir. Zira trefl renginin sağlanabilmesi için iki kez rakiplere verilmesi gerekmekte buna karşın pik renginden sadece bir alıcı kalmış durumda. Halbuki pik atağı alındıktan sonra kör ası çıkartılırsa hemen iki löve sağlanabilecek ve bu da bizim gereksinmemiz olan löve sayısıdır. O halde doğru seçim kör rengine girmek olmalıdır. Bu durumda doğru oyun planı; Pik atağı elden as ile alınır ve kör dam oynanır. Defans bu löveyi almaz ise ikinci kör oynanmalıdır. Defans bunu da almaz ise kalan 6 hazır löve ile kontrat tamamlanır. Defans ilk veya ikinci kör lövesini alıp pik oynarsa bu löve yerden rua ile alınıp sağlanmış olan kör ve hazır karo löveleri çekilerek dokuz löve toplanır. Oynayan trefl rengini sağlamaya çalıştığı takdirde defansın kendi rengini daha önce sağlayıp kontratı batıracağını deneyerek görünüz.

Hazır ve kesin lövelerin toplamı kontratı yerine getirmeye yetmediği durumlarda olası löveler de araştırılmalıdır.

OLASI LÖVELER

ONÖR KAÇIRMA, EMPAS, UZUNLUK SAĞLAMA.

Olası löveler; löve yapma olasılığı rakiplerdeki kartların durumuna bağlı olan kartların yapabileceği lövelere denilmektedir.

Briç dilinde bu oyuna onör kaçırmak denilmektedir. Onör kaçırma değişik onörler kaçırılarak yapılabilir. Onör kaçırma işleminin başarılı olabilmesi için kaçırılacak olan onör kartın (Aşağıdaki örnekte Rua) konumunun kendinden daha büyük olan kartı (As) taşıyan oyuncudan daha sonra oynayan oyuncuda bulunmalıdır. Bu arada rengi oynamaya daima kaçırılacak olan onörün karşısındaki elden başlanmalıdır.

RUA KAÇIRMA

Kuzey (Yer)

¨K3

Batı Doğu

¨AJ97 ¨Q1085

Güney (Oyuncu)

¨642

Oyuncu kaçırılacak onöre doğru başlar. Batı küçük verirse Rua oynanır. As batıda ise Rua löveyi kazanır.

Kuzey (Yer)

¨K3

Batı Doğu

¨AJ97 ¨Q1085

Güney (Oyuncu)

¨642

Batı ilk turda As oynarsa küçük verilir. As çıktığı için Rua hazır löve haline gelmiştir.

Kuzey (Yer)

¨K3

Batı Doğu

¨Q1085 ¨AJ97

Güney (Oyuncu)

¨642

Kaçırılacak olan onör kart (Rua) kendisinden daha büyük olan (As) karttan daha önce oynayan elde olduğundan eylem başarısız oldu (Rua kaçmadı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK 7

Kontrat 6 Sanzatu Hazır Löveler

Atak ª J ª 2 Hazır Löve

ª AK © 4 Hazır Löve

© 1098 ¨ 5 Hazır Löve

¨ KQJ109 § 0 Hazır Löve

§ 543 Toplam Hazır Löve 11

ª ª

© ©

¨ ¨ Kesin Löve Olası Löveler

§ § ª 0 Kesin Löve ª 0 Olası Löve

ª 87 © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

© AKQJ ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ A98 § 0 Kesin Löve § 1 Olası Löve

§ K672

 

Görüldüğü gibi Oynayanın 11 hazır lövesi var. Kesin olarak löve üretebileceği hiçbir yer yok ama bir olası lövesi var. Trefl Ruası kaçıyorsa kontratı yerine getirebilir. Yapılacak tek şey atağı alır almaz yerden ele doğru bir trefl oynamak. As doğuda ise Kontrat yerine getirilebilir. eğer As batıda çıkarsa çok büyük bir olasılıkla defans iki trefl lövesi daha alarak kontratı iki batıracak ama oyunun çıkarını denemek gerekiyor. Öte yandan deklaran önce hazır lövelerini tahsil edip daha sonra trefl lövesini almaya çalışırsa, trefl Ası kimde olursa olsun kontrat batacaktır zira As ve Rua pik çekilmiş olduğu için doğu elinde pik saklayacak ve trefl Ası ile el tutar tutmaz sağlanmış olan pik lövesini de alarak kontratı batıracaktır. İşte bu nedenle oynayan ilk iş olarak pik atağını alıp yerden ele doğru trefl oynayıp olası trefl lövesini almaya çalışmalıdır.

 

ª AK ª AK

© 1098 © 1098

¨ KQJ109 ¨ KQJ109

§ 543 § 543

ª J1095 ª Q6432 ª J1095 ª Q6432

© 765 © 432 © 765 © 432

¨ 532 ¨ 76 ¨ 532 ¨ 76

§ Q98 § AJ10 § AQ9 § J108

ª 87 ª 87

© AKQJ © AKQJ

¨ A82 ¨ A98

§ K762 § K762

 

 

Soldaki örnek elde olduğu gibi eğer trefl As doğuda ise kontrat çıkacak, eğer sağdaki örnekte olduğu gibi As batıda çıkarsa bu kez de iki batacaktır ama tek çıkar yol Rua kaçırmayı denemektir.

 

 

 

 

 

 

 

DAM KAÇIRMA

Kuzey (Yer)

¨Q42

Batı Doğu

¨KJ95 ¨1076

Güney (Oyuncu)

¨A83

Dam kaçırma eyleminin başarılı olabilmesi için temel şart; Damın, Rua sahibinden sonraki elde olmasıdır. Bu örnekte güney Ruanın batıda olmasını umarak elden Dama doğru oynar. Batı ilk turda küçük verirse yerden Dam oynanır, gerçekten de Rua batıda ise Dam löve yapar.

Kuzey (Yer)

¨Q42

Batı Doğu

¨KJ95 ¨1076

Güney (Oyuncu)

¨A83

eğer batı ilk turda Rua ile löveyi alırsa oyuncu yerden küçük verir ve böylece Dam hazır löve konumuna geçer. Gerçi Dam Ruanın çıkmasını beklemiştir ama yinede hazır löve haline geçmiş bulunmaktadır. Oyunun gidişatına göre zaman zaman Rua sahibi Ruasını hemen kullanmayıp bekletebilir. Bu durumda da Dam kaçtığı için o löve alınmış (kesin) löve olacaktır.

Kuzey (Yer) Kuzey (Yer)

¨A42 ¨A42

Batı Doğu Batı Doğu

¨J95 ¨K1076 ¨J95 ¨K1076

¨Q83 ¨Q83

Kaçırılacak olan kart Dam olduğu için bu kez oyuna kuzeyden başlamak gerekir. Rua doğuda ise yani Dam kaçar pozisyonda ise, doğudaki oyuncunun kararına bağlı olarak, ilk veya ikinci turda ek löve yapılabilecektir.

ÖRNEK 8

Kontrat 6 Nt Hazır Löveler

Atak ª J ª 2 Hazır Löve

ª AK3 © 4 Hazır Löve

© 1098 ¨ 4 Hazır Löve

¨ KQJ10 § 1 Hazır Löve

§ Q43 Toplam Hazır Löve 11

ª J1095 ª Q642

© 765 © 432

¨ 532 ¨ 976 Kesin Löve Olası Löveler

§ KJ9 § 1085 ª 0 Kesin Löve ª 0 Olası Löve

ª 87 © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

© AKQJ ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ A98 § 0 Kesin Löve § 1 Olası Löve

§ A762

Bir önceki örnek eli trefl renginde bazı değişiklikler yaparak inceleyelim. Onbir hazır löveye ilaveten löve üretilebilecek hiçbir renk bulunmuyor. Bu durumda onikinci löve için trefl Damını kaçırmayı denemekten başka şans bulunmuyor. Ancak genel prensipler doğrultusunda hazır löveleri çekmemek gerektiğini bir kez daha hatırlayalım. Oyun planı; pik atağı yerden alınır ve yere doğru (kaçırılacak olan onöre doğru) trefl oynamak amacıyla yerden bir kör oynayarak ele geçilir. Daha sonra trefl As çekilmeden küçük bir trefl Dama doğru oynanır. eğer Rua batıda ise kontrat çıkacak aksi takdirde batacaktır.

Bundan sonraki örnekte Dam ve As aynı elde bulunmaktadır. Damın löve yapma olasılığı değişmemiştir. Ruanın konumuna bağlı olarak Dam löve yapabilir ya da yapamaz. Ancak önceki örneklerle aralarında çok büyük bir fark bulunmaktadır. Önceki örnekte Damın löve yapabilmesi için Rua sahibinin Ruasını almasını veya Damın löve yapmasına izin vermesini beklemesi gerekiyordu. Burada ise Ruanın konumu oynayanın açısından uygun olduğu takdirde, Dam ve As löve yapmadan Rua löve yapamaz.

Kuzey (Yer)

¨AQ4

Batı Doğu

¨K97 ¨J1065

Güney (Oyuncu)

¨832

Oyuncunun hazır löve sayısı 1. ancak bu elde Dam ile de bir löve daha yapılabilmesi olasılığı bulunmakta. eğer Rua batının elindeyse güney elden yere doğru oynayıp Dama löve yaptırabilir.

Kuzey (Yer)

¨AQ4

Batı Doğu

¨K97 ¨J1065

Güney (Oyuncu)

¨832

Oyuncu elden küçük kartlardan birisi ile başlar şimdi batı Rua atarsa (yanlış oyun) oyuncu Ruayı As ile alır. As ve Rua çıktığı için Dam en büyük kart haline gelecektir. Böylece oyuncu ikinci lövesini alabilir.

Kuzey (Yer)

¨AQ4

Batı Doğu

¨K97 ¨J1065

Güney (Oyuncu)

¨832

eğer batı Rua yerine başka bir kart verirse bu sefer de yerden Dam oynanır. Rua batıda olduğu için Dam löveyi kazanacak ve daha sonra As ile ikinci löve yapılabilecektir. Görüldüğü gibi başlangıçta oyuncunun bu renkten sadece 1 hazır lövesi vardı ama ikinci bir löveyi de yapma olasılığı bulunmaktaydı.

Kuzey (Yer)

¨AQ4

Batı Doğu

¨J97 ¨K1065

Güney (Oyuncu)

¨832

Ancak Rua doğuda ise Dam löve yapma şansı bulamayacaktır

Kuzey (Yer)

¨AQ4

Batı Doğu

¨J97 ¨K1065

Güney (Oyuncu)

¨832

eğer oyuncu ilk turda yerden Dam yerine As oynarsa bu sefer doğu da küçük bir kart verecek ve daha sonra Damı Rua ile alarak oyuncunun ikinci löveyi yapmasına engel olacaktır.

eğer oyuncu ilk turda yerden Dam yerine As oynarsa bu sefer doğu da küçük bir kart verecek ve daha sonra Damı Rua ile alarak oyuncunun ikinci löveyi yapmasına engel olacaktır.

ÖRNEK 9

Kontrat 3 Nt Hazır Löveler

Atak © K ª 1 Hazır Löve

ª AQ3 © 1 Hazır Löve

© 54 ¨ 6 Hazır Löve

¨ A109876 § 0 Hazır Löve

§ 42 Toplam Hazır Löve 8

ª K65 ª J109

© KQJ109 © 9732

¨ 2 ¨ 53 İlave Kesin Löve Olası Löveler

§ 10953 § A876 ª 0 Kesin Löve ª 1 Olası Löve

ª 8742 © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

© A8 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ KQJ4 § 2 Kesin Löve § 0 Olası Löve

§ KQJ

Planımıza hazır löveleri sayarak başlıyoruz. 8 hazır löve var ilave olarak 2 de kesin löve bulunuyor. Ancak kör atağını aldıktan sonra trefl Asını çıkartarak eksik löveyi tamamlamaya çalışırsak defans da trefl As ile el tuttuğunda sağlamış olduğu kör lövelerini çekerek kontratı batıracak. Bu durumda dokuzuncu löveyi pik Damını kaçırarak alabiliriz. Elbette ki pik Dam kaçmayabilir. Ancak yinede bu şansı denemekten başka çıkar yol bulunmuyor. Trefl Dam kaçmıyorsa kontrat büyük bir olasılıkla en az iki batacak ancak bir hatta birkaç fazla batma riskini göze almak ve kontratı yapmaya çalışmak daha doğru. Atağı alın ve yere doğru küçük bir pik oynayın batı küçük verecektir. Yerden Dam oynayın. eğer Rua batıda ise Dam löveyi kazanacaktır. Artık altı karo lövesi ve pik As da çekilerek dokuz löve toplanmalıdır. Başka hiçbir oyun tarzı başarılı olamayacağını değişik oyun tarzlarını deneyerek görebilirsiniz.

VALE KAÇIRMA

Briçte en sık baş vurulan onör kaçırma oyunlarından biri de “Vale kaçırma” dır. Değişik durumlarda değişik Vale kaçırma pozisyonları olabilir.

Kuzey (Yer)

¨KJ4

Batı Doğu

¨Q952 ¨1076

Güney (Oyuncu)

¨A83

Oyuncu bu durumda 2 kesin löveye sahip ancak üçüncü bir löve alması da Olası. eğer karo Damı batıdaki oyuncuda ise üç löve alınabilir, eğer Dam doğudaki oyuncuda ise üçüncü löve alınamaz. Olası üç löve alma şansını denemek amacıyla oyuncu oynamaya elden başlamalı ve batı küçük verirse yerden Vale kaçırmaya çalışarak şansını denemelidir. Yukarıda olduğu gibi Dam gerçekten de batıda ise Vale löveyi kazanır. Bundan sonra As ve Rua ile 2 löve daha alarak toplamda 3 löve alınmış olur.

Kuzey (Yer)

¨KJ4

Batı Doğu

¨9752 ¨ Q106

Güney (Oyuncu)

¨A83

Ancak Dam doğuda ise 3. löveyi alma şansı yoktur (doğunun yanlış oynaması durumu hariç). Deneyip görelim.

Kuzey (Yer)

¨KJ4

Batı Doğu

¨9752 ¨ Q106

Güney (Oyuncu)

¨A83

Yerden Vale ile başlarsak doğu bunun üzerine Dam koyacak ve biz de As ile alırken batı en küçük kartını verecek.

Kuzey (Yer)

¨KJ4

Batı Doğu

¨9752 ¨ Q106

Güney (Oyuncu)

¨A83

İkinci turda Rua ile ikinci lövemizi de alıyoruz ama artık bizde kalan kartlar yerde 4 ve elde 8 li defans oyuncularında ise 10 lu ve 9 lu olarak en büyük kartlar var.

Kuzey (Yer)

¨AKJ

Batı Doğu

¨Q952 ¨1076

Güney (Oyuncu)

¨843

Vale kaçırmak, Damın uygun konumda olması halinde oynayana bir fazla löve kazandırmalıdır. Bu durumda oyuncu elden yere doğru başlamalıdır. eğer Dam batıda ise Vale kaçacak ve löve kazanılacaktır. Dam doğuda ise fazladan löve yapma şansı yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK 10

Kontrat 3 Nt Hazır Löveler

Atak § K ª 2 Hazır Löve

ª KJ3 © 1 Hazır Löve

© 876 ¨ 4 Hazır Löve

¨ KQJ6 § 1 Hazır Löve

§ 943 Toplam Hazır Löve 8

ª Q109 ª 8652

© QJ5 © K102

¨ 53 ¨ 9762 İlave Kesin Löve Olası Löveler

§ KQJ108 § 65 ª 0 Kesin Löve ª 1 Olası Löve

ª A74 © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

© A543 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ A98 § 0 Kesin Löve § 0 Olası Löve

§ A72

Hazır löveler sekiz. Dokuzuncu löveyi üretebileceğimiz tek renk pik. Bu renkte Vale kaçırmak dokuzuncu löveyi getirebilir. Trefl atağı elden alındıktan sonra pik Damının batıda olmasını umarak yere doğru küçük bir pik oynayın, batı küçük verecektir. Şimdi yerden Vale kaçırmayı deneyin Vale löveyi kazanırsa diğer hazır löveleri toplayıp kontratınızı yerine getirebilirsiniz.

Vale kaçırmanın daha değişik ve az kullanılan bir versiyonu da aşağıdaki örnekte anlatılmaktadır.

Kuzey (Yer)

¨J3

Batı Doğu

¨Q952 ¨1086

Güney (Oyuncu)

¨AK74

Oyuncunun 2 kesin lövesi bulunmakta. 3. löveyi sadece Vale kaçırabilirse yapabilecektir. Bu durumda elden yere doğru küçük oynamalı ve Damın batıda olduğunu ummalıdır. Diyelim ki oyuncu 4 lü ile başladı ve batı Dam ile aldı şimdi yerde Vale tek kalmış durumda. Elde ise As Rua ve 8 li var.

Kuzey (Yer)

¨J3

Batı Doğu

¨Q952 ¨1086

Güney (Oyuncu)

¨AK74

Bundan sonraki tur batının karo devam ettiğini varsayalım. Yerden tek kalmış olan Vale yi verdik, doğu 7 li ile iştirak etti. Şimdi oyuncu bu karta elden 8 li verir ve löveyi Vale ile kazanabilir ve daha sonra da As ve Ruayı değerlendirecek. Ancak batı ilk turda Dam ile löveyi aldığı takdirde Vale yerde tek kalacağından deklaranın Valeyi aldıktan sonra As ve Ruayı da alabilmesi için güneyin eline başka bir renkten geçiş (antre) olması gerekmekte.

 

 

 

ÖRNEK 11

Kontrat 6 Nt Hazır Löveler

Atak ª Q ª 2 Hazır Löve

ª AK2 © 2 Hazır Löve

© J3 ¨ 5 Hazır Löve

¨ KQJ109 § 2 Hazır Löve

§ 543 Toplam Hazır Löve 11

ª QJ109 ª 875

© Q76 © 10982

¨ 532 ¨ 74 Kesin Löve Olası Löveler

§ J98 § Q1072 ª 0 Kesin Löve ª 0 Olası Löve

ª 643 © 0 Kesin Löve © 1 Olası Löve

© AK54 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ A86 § 0 Kesin Löve § 0 Olası Löve

§ AK6

Hazır löve sayısı onbir. Onikinci löve kör Valesinin kaçırılması ile sağlanabilir atak kartı alındıktan sonra kaçırılacak olan kör Valesine doğru küçük bir kör oynamak amacıyla güneye geçmek gerekir. Ancak ele geçiş için kör dışında bir renk kullanılmalıdır. eğer ele kör ile geçilirse Vale yerde tek kalacağından kaçırılması olanaksız hale gelecektir. Bu nedenle karo yada trefl alıcılarından biri kullanılmak suretiyle güneye geçilir. Bundan sonra küçük bir kör oynayarak Vale kaçırma denenir. Batı Dam girerse yerden küçük kör verilir. Batının bundan sonraki en iyi oyunu pike devam etmektir. Bu pik yerden alındıktan sonra oynayanın yapacağı şey hazır lövelerini uygun sırayla toplamaktan ibarettir. Dikkat edilmesi gereken nokta ele geçiş kartlarını harcamadan önce sağlanmış olan kör Valenin çekilmesi gereğidir. Kör Vale çekilmeden önce minör renklerdeki alıcılar kullanılırsa kör rengindeki alıcılar kullanılamaz hale gelebilir. O yüzden önce kör Vale çekilir, sonra minör alıcılarından birisi ile ele geçerek elde kalan kör löveleri de tahsil edilir. Bu sırada yerden işe yaramayan küçük trefl ile küçük pik atılmalıdır, yerden karo kaçmak bir löveyi atmak olacağından buna da özellikle dikkat edilmelidir. Bu örneklerin hepsinde olduğu gibi diğer bütün oyun tarzlarını deneyerek başka hiçbir yöntem ile kontratın başarılamayacağını görünüz.

İKİ ONÖR - RUA ve DAM

Kuzey (Yer)

¨432

Batı Doğu

¨10865 ¨ AJ9

Güney (Oyuncu)

¨KQ7

Bu örnekte de oyuncunun hiç hazır lövesi yok ve bir kesin lövesi var ancak Asın konumuna göre bir de Olası lövesi var. Olası löve Asın konumuna bağlı dedik. Bu örnekte As doğuda ise oyuncu Rua ve Dam ile iki löve alabilir ancak iki kez kuzeyden oyuna başlamalı ve doğu küçük verirse onör kaçırmalıdır. Elbette bu için kuzeye geçebileceği geçiş kartlarına sahip olmalıdır.

Kuzey (Yer)

¨432

Batı Doğu

¨10865 ¨ AJ9

Güney (Oyuncu)

¨KQ7

Deklaranın başka renklerden el ve yer geçişleri olduğunu varsayalım. Bu durumda deklaran oyuna kuzeyden başlamalıdır. Bu durumda eğer doğu ilk turda As oynarsa güney de küçük kartını verecek ve As çıktığı için Rua ve Dam sağ iki kart dolayısıyla iki hazır iki löve haline gelecektir. Ancak doğu yukarıda işaretlendiği gibi ilk turda küçük kartını verirse güney onörlerinden birini oynayarak löveyi kazanır. Batı bu löveyi alamadığına göre Asın doğuda olduğu hemen hemen kesinleşmiş bulunmaktadır.

Kuzey (Yer) Kuzey (Yer)

¨432 ¨432

Batı Doğu Batı Doğu

¨10865 ¨ AJ9 ¨10865 ¨ AJ9

Güney (Oyuncu) Güney (Oyuncu)

¨KQ7 ¨KQ7

Doğu ikinci turda da As girmedi. Doğu ikinci turda As girdi.

Şimdi deklaranın yapması gereken tek şey kuzeye geçip bu rengi yeniden kuzeyden güneye doğru oynamaktan ibarettir. Bir az önceki durum tekrarlanmakta. Doğu As girerse güney küçük kartını verecek (sağdaki örnek) ve kalan onör kartı hazır löve haline gelecek, eğer doğu küçük kartını verirse(soldaki örnek) güney diğer onörünü kaçıracak ve bu renkten iki löve alabilecektir.

 

ÖRNEK 12

Kontrat 6 Nt Hazır Löveler

Atak ª J ª 3 Hazır Löve

ª KQ4 © 0 Hazır Löve

© KQ2 ¨ 3Hazır Löve

¨ 543 § 4 Hazır Löve

§ 6543 Toplam Hazır Löve 10

ª J1098 ª 765

© A1098 © J76

¨ 654 ¨ J1098 İlave Kesin Löve İlave Olası Löveler

§ 65 § 1098 ª 0 Kesin Löve ª 0 Olası Löve

ª A32 © 1 Kesin Löve © 1 Olası Löve

© 543 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ AKQ § 0 Kesin Löve § 0 Olası Löve

§ AKQJ

 

Toplam hazır löve sayısı on. Kör renginden bir kesin löve var ancak eğer kör As batının elinde ise oynayan iki kez güneyden kuzeye doğru kör oynamak suretiyle körden iki löve yapabilir. Hazır löveleri kullanmama ilkesi gereğince atak kartı elden alındıktan sonra yere doğru kör devam edin. Batı ilk oynanan köre As oynarsa (yanlış oyun) yerden küçük kör verir ve iki kör alıcısı sağlandığı için kontrat garantilenir. Eğer batı ilk köre küçük verirse Rua kaçırmayı deneyin. As batıda ise Rua löveyi kazanır. Şimdi yapılacak iş ikinci kez kör oynamak üzere güneye geçmekten ibarettir. Örneğin Trefl alıcılarından birisi ile güneye dönün ve tekrar küçük bir kör ile devam edin. Batı As oynarsa küçük verin (Dam sağlanacak), küçük verirse Dam kaçırın. Dam kaçtıktan sonra körden alınan iki löve ve diğer hazır löveler ile birlikte toplam on iki löveye ulaşıyorsunuz.

 

 

 

 

 

ÜÇ ONÖR - RUA, DAM ve VALE

Kuzey (Yer)

¨432

Batı Doğu

¨65 ¨ A1098

Güney (Oyuncu)

¨KQJ7

Bu örnekte de Oynayanın iki kesin lövesi var. Ancak oynayanın bu renkten üç löveye gereksinmesi varsa yeteri kadar da yer geçeri varsa bu rengi her seferinde kuzeyden güneye doğru oynamak suretiyle üç löve alabilir.

ÖRNEK 13

Kontrat 6 Nt Hazır Löveler

Atak ª J ª 3 Hazır Löve

ª KQ4 © 0 Hazır Löve

© KQJ2 ¨ 3Hazır Löve

¨ 543 § 3 Hazır Löve

§ 654 Toplam Hazır Löve 10

ª J109 ª 8765

© A1098 © 7

¨ 654 ¨ J1098 İlave Kesin Löve İlave Olası Löveler

§ 654 § 10987 ª 0 Kesin Löve ª 0 Olası Löve

ª A32 © 2 Kesin Löve © 1 Olası Löve

© 5432 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ AKQ § 0 Kesin Löve § 0 Olası Löve

§ AKQ

Şimdi bir önceki örnek elde biraz değişiklik yaparak tekrar deneyelim.

Oyun tarzı bir önceki örnek elde anlatılanın aynısı. İlkelerden vazgeçmeden kaçırılacak olan onörlere doğru güneyden küçük başlayın. Batı As oynarsa yerden küçük verir ve üç kör lövesi sağlarsınız. Batı küçük verirse kuzeyden bir onör kaçırın. As batıda olduğu sürece kontrat garantidir. Dikkat edilecek nokta daima küçük kartların bulunduğu taraftan onörlere doğru oynamaktan ibarettir. Herhangi bir alıcı ile güneye dönüp ikinci küçük körü oynayın ve batı biraz önceki durumda olduğu gibi As oynarsa küçük verin küçük verirse ikinci onörü de kaçırın. Örnek elde doğuda kör kalmadığı görülüyor. Tekrar başka bir alıcı ile güneye dönüp son kör onörünü kaçırmak üzere bir kör daha oynayın. Böylece eğer kör onörlerinden üç löve alabilirseniz kontratınız gerçekleşecektir. İlkeleri unutmayın. Hazır löveler çekilmeyecek ve eksik olan löveler tamamlanmaya çalışılacak ve diğer ilke; daima küçük kartların bulunduğu elden kaçırılacak olan onöre doğru oynanacak.

DAM - VALE

Kuzey (Yer) Kuzey (Yer)

¨432 ¨432

Batı Doğu Batı Doğu

¨K65 ¨ A1098 ¨1065 ¨ KA98

Güney (Oyuncu) Güney (Oyuncu)

¨QJ7 ¨QJ7

Bu örnekte hiç kesin löve yok. Ancak defanstaki büyük onörlerden herhangi birisi (veya her ikisi birden) doğuda ise oynayan iki kez kuzeyden güneye doğru oynamak suretiyle bir löve alma şansına sahip. Bu işlemi yapabilmek için de yeterli yer geçişlerine sahip olmak gerekiyor.

ÖRNEK 14

Kontrat 3 Nt Hazır Löveler

Atak ¨ Q ª 0 Hazır Löve

ª QJ4 © 2 Hazır Löve

© K54 ¨ 2Hazır Löve

¨ 543 § 4 Hazır Löve

§ 6543 Toplam Hazır Löve 8

ª A109 ª K87

© 1098 © QJ76

¨ QJ109 ¨ 8762 İlave Kesin Löve İlave Olası Löveler

§ 982 § 107 ª 0 Kesin Löve ª 1 Olası Löve

ª 6532 © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

© A32 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ AK § 0 Kesin Löve § 0 Olası Löve

§ AKQJ

Karo atağı elden alındıktan sonra hazır lövelerin sekiz olduğunu ve ilave lövenin sadece pik renginden üretilebileceğini görüyoruz. Bir parça şans ile kontratın çıkması mümkün. Yerdeki onörlere doğru küçük bir pik oynayın. Defans bunu alıp ikinci bir kez karo oynayacaktır. Bu löve de elden alınıp tekrar yere doğru ikinci kez pik oynayın eğer As ya da ruadan biri batıda ise ve rakiplerden birinde beş karo yoksa kontratınız çıkacaktır. Bu elde de ilkelerden vazgeçmemek gerekiyor. Hazır alıcıları çekmemeli ve daima küçük kartların tarafından onörlere doğru oynamalısınız

EMPAS

Kuzey (Yer)

¨A432

Batı Doğu

¨K86 ¨ 75

Güney (Oyuncu)

¨QJ109

Yukarıdaki örnekte oynayanın 1 hazır ve ayrıca 2 de kesin lövesi var. Rua savunmacılarda olduğuna göre As alındıktan sonra Ruaya bir löve verilirse kalan 2 büyük kart alıcı hale gelecekler. Ancak oynayanın bu renkten bir fazla löve yapabilme şansı bulunmakta. Oyuna güneyden Dam ile başlandığını varsayalım. Batı Rua ile geçerse oynayan da yerden As ile Ruayı alacak ve kalan 3 büyük kart da alıcı hale gelecektir.

Kuzey (Yer)

¨A432

Batı Doğu

¨K86 ¨ 75

Güney (Oyuncu)

¨QJ109

As tehdidini gördüğüne göre batının Ruasını oynamayıp küçük bir kart verdiğini düşünelim. Bu durumda güney de yerden Ası vereceğine küçük bir kart verebilir. Rua batıda olduğuna göre doğu bu löveyi alamaz. Deklaran ilk löveyi kazanır.

Kuzey (Yer) Kuzey (Yer)

¨A432 ¨A432

Batı Doğu Batı Doğu

¨K86 ¨ 75 ¨K86 ¨ 75

Güney (Oyuncu) Güney (Oyuncu)

¨QJ109 ¨QJ109

Batı Rua koyarsa yerden As oynanır Batı Rua koymazsa yerden de küçük kart

kalan Üç kart sağ (alıcı) hale gelir verilir ve doğu löveyi alamaz

Şimdi yapılacak şey güneyden ikinci bir kart oynamaktan ibarettir. Elden Vale oynanır. Batı biraz önceki durumu tekrar yaşamaktadır. eğer Ruasını atarsa kuzeyden de As oynanacak ve güneyin elinde kalan iki büyük kart alıcı hale gelecekler, batı küçük verdiği takdirde ise kuzeyden de küçük bir kart verilecek ve doğu bu löveyi de alamayacak.

Kuzey (Yer) Kuzey (Yer)

¨A432 ¨A432

Batı Doğu Batı Doğu

¨K86 ¨ 75 ¨K86 ¨ 75

Güney (Oyuncu) Güney (Oyuncu)

¨QJ109 ¨QJ109

Batı ilk turda oynamadığı Ruayı ikinci Batı Ruayı bu kez de oynamamışsa yerden

Turda oynarsa yerden As oynanır ve tekrar küçük verilir. Doğu bu löveyi de

Kalan iki kart sağ hale gelir. Alamayacaktır

Kuzey (Yer)

¨A432

Batı Doğu

¨K86 ¨ 75

Güney (Oyuncu)

¨QJ109

Rua batıda tek kalmıştır. Oyuna güneyden devam edilir ve batı Ruasını zorunlu olarak oynadığında As ile alınarak kalan büyük kart sağ hale getirilir. Oyuncu Ruanın batıda olmasından istifade ederek bu renkten 4 löve yapmış bulunmaktadır. Eğer Rua batıda olacağına doğuda olsaydı yapılan eylem başarısız olacak ve doğu Ruası ile bir löve alacak oynayan da Rua çıktıktan sonra 3 löve alabilecekti. Ancak oyuncu bu rengi oynamaya başlamadan önce de 1 hazır ve iki de kesin löveye sahipti yani empas başarısız olsa dahi oyuncunun hiçbir kaybı olmuyor ama eğer başarılı olursa ilaveten bir löve fazla alabiliyor. Empasın başarılı olması ( empasın tutması) ile başarısız olması olasılığı tam tamına % 50 dir.

Kuzey (Yer)

¨A43

Batı Doğu

¨K865 ¨ 972

Güney (Oyuncu)

¨QJ10

 

Alınabilecek en çok löve sayısı elde ve yerde bulunan kartların adedi ile bağlantılıdır. Bu örnekte oyuncunun 1 hazır ve bir de kesin toplam 2 lövesi olmakla birlikte Ruaya yapılan empas tuttuğu takdirde alabileceği löve sayısı 3 olacaktır.

Kuzey (Yer)

¨AJ3

Batı Doğu

¨K865 ¨ 972

Güney (Oyuncu)

¨Q104

Daha önceden gördüğümüz gibi büyük kartların el ve yer arasında dağılmış olması sonucu etkilemeyecektir.

Kuzey (Yer)

¨A4

Batı Doğu

¨K865 ¨109732

Güney (Oyuncu)

¨QJ

Oyuncunun sadece bir hazır lövesi bulunuyor ancak Rua batıda ise ve empas yapılırsa iki löve alınabiliyor.

ÖRNEK 15

Kontrat 3 Nt Hazır Löveler

Atak © K ª 1 Hazır Löve

ª A43 © 1 Hazır Löve

© A8 ¨ 4Hazır Löve

¨ 7532 § 1 Hazır Löve

§ 6432 Toplam Hazır Löve 7

ª K97 ª 8652

© KQJ109 © 632

¨ 64 ¨ 1098 İlave Kesin Löve İlave Olası Löveler

§ Q108 § KJ9 ª 1 Kesin Löve ª 2 Olası Löve

ª QJ10 © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

© 754 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ AKQJ § 0 Kesin Löve § 1 Olası Löve

§ A75

Örnek elde oynayanın 7 hazır lövesi bulunuyor. Pik renginden kesin olarak sağlanabilecek bir löve var ama hem bu bir löve kontratı yapmak için yeterli değil hem de el rakiplere geçerse kontratı batıracak kadar kör lövesi çekecekler. Bu durumda yapılacak şey eli rakiplere vermeden önce 9 löveyi toplamak. Şimdi yapılacak olan şey Kör As ile el alındıktan sonra karo alıcılarından birisi ile ele geçmek ve elden pik dam oynanır Eğer batı pik dam üzerine rua koyarsa bu löve as ile geçilir. As, Rua ve Dam çıktığı için vale ve onlu pik hazır löve haline geçeceğinden iki ilave löve ile dokuz löveye ulaşabiliyoruz. Eğer doğu dam üzerine rua koymaz ise yerden küçük pik verilir. Rua batıda ise bu löveyi dam kazanacaktır. Oynayan bundan sonra vale ile devam eder ve biraz önceki işlemi tekrarlar. Batı vale üzerine rua koyarsa as ile alır ve en büyük kart haline gelen pik onlusu ile dokuzuncu lövesini alacaktır. Bu oyun planı pik ruasının batıda olduğu varsayımı ile yapılmıştır eğer pik rua doğuda ise kontratın başkaca bir çıkarı bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

ÖRNEK 16

Kontrat 6 Nt Hazır Löveler

Atak § K ª 3 Hazır Löve

ª KQJ © 1 Hazır Löve

© A72 ¨ 5Hazır Löve

¨ 7532 § 1 Hazır Löve

§ 643 Toplam Hazır Löve 10

ª ª

© ©

¨ ¨ İlave Kesin Löve İlave Olası Löveler

§ § ª 0 Kesin Löve ª 0 Olası Löve

ª A92 © 1 Kesin Löve © 2 Olası Löve

© QJ10 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ AKQJ10 § 0 Kesin Löve § 0 Olası Löve

§ A7

Bir önceki örneğin aynısı denilebilir. Sadece kontratın seviyesi farklı. bir de empas yapılacak olan renk pik yerine kör. Oyun tarzı aynı Hazır löve sayısı on olduğuna göre fazla iki löve kör empası tuttuğu takdirde bulunabilecek.. Trefl atağı as ile alındıktan sonra yapılacak olan şey kör dam oynayıp batıda olduğunu umduğumuz ruaya empas yapmaktan ibaret. Empas tutmaz ise defans kör ruası ile alabileceği kadar trefl lövesi alacak ama oynayan için seçenek tek. Çok batma olasılığını göze alacak ve kör empasını yapacak.

Empas sadece Ruaya değil başka onörlere de yapılabilir.

Kuzey (Yer)

¨AK43

Batı Doğu

¨Q65 ¨72

Güney (Oyuncu)

¨J1098

Güneyin bu renkten 2 hazır ve 1 de kesin lövesi var ancak batıda olması olasılığı bulunan Dama empas yapılırsa ve empas tutarsa hiç vermeden 4 löve alınabilecek

Kuzey (Yer)

¨AK4

Batı Doğu

¨Q653 ¨872

Güney (Oyuncu)

¨J109

Oyuncunun sadece iki kesin lövesi var başka kesin lövesi yok ama bir de Olası löve bulunuyor. Batıda ki Dama karşı empas yapılacak empas tuttuğu takdirde 3 löve alınabiliyor. Empas tutmadıysa zaten sadece 2 löve alınabiliyordu. Değişen bir şey yok.

Kuzey (Yer)

¨AKJ

Batı Doğu

¨Q653 ¨1087

Güney (Oyuncu)

¨942

Burada da Oynayan güneyden kuzeye doğru başlamak ve batı küçük verirse yerden vale kaçırmak suretiyle dama empas yapabilir.

Kuzey (Yer)

¨A92

Batı Doğu

¨653 ¨Q874

Güney (Oyuncu)

¨KJ10

Burada Oynayan damın hangi oyuncuda olduğuna karar vermek durumundadır. Dam empası batıya karşı yapılabileceği gibi vale kaçırma yöntemi ile doğuya karşı da yapılabilir

ÖRNEK 17

Kontrat 3 Nt Hazır Löveler

Atak © K ª 2 Hazır Löve

ª AK98 © 1 Hazır Löve

© 654 ¨ 3Hazır Löve

¨ QJ10 § 1 Hazır Löve

§ 743 Toplam Hazır Löve 7

ª Q753 ª 64

© KQJ109 © 872

¨ 54 ¨ 87632 İlave Kesin Löve İlave Olası Löveler

§ Q10 § KJ9 ª 1 Kesin Löve ª 1 Olası Löve

ª J102 © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

© A3 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ AK9 § 0 Kesin Löve § 2 Olası Löve

§ A8652

Hazır löveler yedi. Bu da kontratı yerine getirmek için yeterli değil. Gerçi pik renginden kesin bir löve sağlamak olası ama bunu sağlarken eli defans oyuncularına Kaptırırsak sağlamış oldukları körlerini çekerek kontratı batıracaklar. Bu durumda eli rakiplere vermeden dokuz löve toplamak gerekiyor. Bunun da yolu pik empasının tutmasıdır. Kör as alındıktan sonra elden pik vale oynayıp batı dam vermezse yerden küçük verilir. Eğer dam doğuda ise bunu alır ve kör dönerek kontratı batıracaktır. Ancak pik dam batıda ise vale löveyi kazanır şimdi yapılacak iş onlu ile devam edip empası tekrarlamaktan ibarettir. Batı pik dam girerse yerden alınır ve 4 pik, 1 kör. 3 karo ve 1 trefl lövesi ile toplam 9 löveye ulaşılıyor.

VALEYE EMPAS

Çok sık kullanılmamakla birlikte valeye empas yapmak da löve üretmenin yollarından biridir.

Kuzey (Yer)

¨AKQ2

Batı Doğu

¨J953 ¨ 642

Güney (Oyuncu)

¨109

Oynayan güneyden onlu veya dokuzlu ile başlar. Batı vale oynarsa yerden alınır. Vale çıktığı için oynayanın elindeki kalan kart alıcı hale gelmiştir. Şimdi yerden küçük oynanarak bu kart değerlendirilir. Daha sonra yerdeki kalan alıcılar da alınabilir ama dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi eldeki marka kart değerlendirildikten sonra yerde kalan büyük kartların alınabilmesi için gerekli yer geçerinin bulunması durumudur.

 

¨AKQ10

Batı Doğu

¨J953 ¨ 642

Güney (Oyuncu)

¨87

Güney bu renkten 3 hazır löveye sahip. Kontratını gerçekleştirebilmek için bu renkten 4 löve yapılması gerekiyorsa Valeye empas yapılabilir. Empas tuttuğu takdirde 4 löve alınabilecek. Bu örnekte 4 löve alabilmenin bir başka yolu büyük kartları çekmek ve Valenin düşmesini ummaktır. Ancak empas yaparak 4 löve almaya çalışmak daha yüksek olasılıktır. Daha iyi bir yol ise yeterli el ve yer geçişleri bulunuyorsa önce büyük onörlerden birisi çekilip sonra empas yapmaktır.

 

ÖRNEK 18

Kontrat 6 Nt Hazır Löveler

Atak ¨ K ª 3 Hazır Löve

ª 109 © 3 Hazır Löve

© AK5 ¨ 1Hazır Löve

¨ 8732 § 4 Hazır Löve

§ AKQJ Toplam Hazır Löve 11

ª ª

© ©

¨ ¨ İlave Kesin Löve İlave Olası Löveler

§ § ª 0 Kesin Löve ª 1 Olası Löve

ª AKQ2 © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

© QJ2 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ A65 § 0 Kesin Löve § 0 Olası Löve

§ 652

On iki löve almamız gereken altı sanzatu kontratında onbir hazır löve var. Löve üretilebilecek bir uzunluk ya da sağlanabilecek bir onör yok ancak pik valesine empas yapmak (ve empasın tutması) koşuluyla fazladan bir löve alınabilir. Bu durumda karo as ile el alınır ve trefl ile yere geçip yerden pik oynanır. Doğu vale koyarsa elden alınıp küçük pik oynanır ve yerdeki pik ile löve alınır. Bu eksik olan onikinci lövedir. Bundan sonra kör dam ile ele geçip eldeki sağlam pik alıcıları çekilir. Yerden iki küçük karo atılmalıdır. Tekrar trefl veya kör ile yere geçip yerdeki hazır alıcılar oynanarak on iki löve alınır. Son kalan küçük karoyu defans alacaktır ama oynayan da kontratını yerine getirmiştir. Pik empası tutmazsa batı bu löveyi aldıktan başka birkaç karo lövesi daha alıp kontratı belki de 3 hatta 4 batırabilir. Ama bu kadar risk göze alınmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aynı elde pik ikili ile onluya yer değiştirtelim

ÖRNEK 19

Kontrat 6 Nt Hazır Löveler

Atak ¨ K ª 3 Hazır Löve

ª 92 © 3 Hazır Löve

© AK5 ¨ 1Hazır Löve

¨ 8732 § 4 Hazır Löve

§ AKQJ Toplam Hazır Löve 11

ª ª

© ©

¨ ¨ İlave Kesin Löve İlave Olası Löveler

§ § ª 0 Kesin Löve ª 1 Olası Löve

ª AKQ10 © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

© QJ2 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ A65 § 0 Kesin Löve § 0 Olası Löve

§ 652

Şimdi de pik valesine onlu kaçırmak sureti ile empas yapılabilir. Bunun için trefl ile yere geçtikten sonra yerden herhangi bir pik ile devam edilir ve doğu vale oynamamış işe elden on lu kaçırma denenir. Bu löve onlu tarafından kazanılmışsa ( empas tutmuşsa) kalan hazır alıcılar ile oniki löve peş peşe alınır. Pik valesi batıda çıkarsa kontrat batacaktır.

Valeye empas bölümünün başında söz edilen As, rua ve dam çekerek valeyi düşürmeye çalışmak da ek löve bulmanın bir başka yolu olabilir. Valenin oyunculardan birinde üçlü olması halinde başarılı olacak olan bu yöntem empas yapmaya nazaran daha düşük olasılıktır.Yine yukarıda söz edilen bir yöntem de onlu kaçırmayı denemeden önce büyük pik onörlerinden birini çekip onlu kaçırmayı daha sonra denemektir ki en yüksek olasılık budur.

UZUNLUK SAĞLAMA

Olası löveler uzunluk sağlama yöntemi ile de bulunabilir.

Kuzey (Yer)

¨AK54

Batı Doğu

¨J9 ¨ 1087

Güney (Oyuncu)

¨Q632

Bu örnekte de oynayanın elde ve yerde toplam 8 kartı var.Oynayan As Rua ve Dam ile üç hazır löveye sahip. Kalan 5 kart savunmacılarda 3 – 2 gibi dağılmış ise oynayan bu renkten bir löve daha alabilir. Bunu sağlamak için üç büyük kartın peş peşe oynanması yeterli. As rua ve dam çekildiğinde savunmacılarda bu renk bitecek (3 – 2 dağıldıysa) ve oynayan bu renkten (başlangıçta hazır olmadığı halde) ilave bir löve alabilecek. Burada oynayanın dördüncü löveyi alabilmesi bu rengin savunmacılarda 3 – 2 gibi dağılmış olması şartına bağlıdır.

Kuzey (Yer)

¨AK54

Batı Doğu

¨9 ¨ J1087

¨Q632

Yukarıda görüldüğü gibi renk savunmacılarda 4 - 1 dağılmışsa oynayan ilave löve alamayacaktır.

Löve sayılarının elde veya yerde bulunan kartların sayısı ile orantılı olduğunu görmüştük. Şimdi güneyde bulunan bir küçük kartı kuzeye aktaralım

Kuzey (Yer)

¨AK543

Batı Doğu

¨J9 ¨ 1062

Güney (Oyuncu)

¨Q87

Yukarıdaki örnekte oyuncunun bu renkten toplam 8 kartı bulunmakta. Savunmacılarda ise 5 kart var. Bu 5 kart yüksek olasılıkla 3 – 2 gibi dağılmış olabilir. Elbette 4 – 1 ya da 5 – 0 da dağılması olasılıkları bulunmakta ama en yüksek olasılık 3 - 2 dağılım olduğu hesaplanmıştır. Bu durumda eğer rakiplerde bulunan kartlar 3 – 2 dağılmış ise oynayan bu renkten üç kesin lövesine ilaveten uzunluktan yararlanarak 2 löve daha sağlayabilir.

ÖRNEK 20

Kontrat 3 Nt Hazır Löveler

Atak ¨ Q ª 1 Hazır Löve

ª J4 © 2 Hazır Löve

© K5 ¨ 2Hazır Löve

¨ 5432 § 3 Hazır Löve

§ AK543 Toplam Hazır Löve 8

ª K109 ª A876

© 1098 © QJ764

¨ QJ1098 ¨ 76 İlave Kesin Löve İlave Olası Löveler

§ 98 § J102 ª 0 Kesin Löve ª 0 Olası Löve

ª Q532 © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

© A432 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ AK § 0 Kesin Löve § 2 Olası Löve

§ Q76

3 Sanzatu kontratına Karo Dam atak ediliyor. Oynayan elde ve yerde bulunan hazır lövelerini saydığında sekiz hazır löveye sahip olduğunu görüyor. Onör kaçırma, onör sağlama ya da empas yöntemleri ile üretebilecek ilave löve de olmadığı görülüyor. Ancak yerde 5 li trefl rengi bulunmakta. Bu renk rakiplerde 3 – 2 gibi dağılmış ise trefl renginin uzunluğundan yararlanarak iki löve üretmek olası. Oynayanın yapması gereken bu rengi üç kez üst üste oynamak suretiyle savunmacılarda bulunan treflleri bitirmek ve eğer trefller gerçekten onlarda 3 – 2 gibi dağılmışlarsa, üç tur sonunda yer hariç kimsede trefl kalmadığından sağlanmış olan bu iki küçük trefl ile fazladan iki löve alarak kontratını gerçekleştirmek.

Kuzey (Yer)

¨AK543

Batı Doğu

¨J ¨ 10962

Güney (Oyuncu)

¨Q87

Renk savunmada 3 – 2 değil de 4 – 1 gibi de dağılmış olabilir. Bu durumda oynayan hala uzunluktan yararlanarak bir löve sağlayabilir. Bunu temin edebilmek için rengin 4 tur peş peşe oynanması gerekmekte. Rengi üç tur çektikten sonra dördüncü kez oynayıp eli rakiplere verdiğiniz takdirde yerde kalan beşinci karo sağlanacaktır. Renk savunmacılarda 5 – 0 da dağılmış olabilir ki o zaman oynayanın bu renkten löve sağlamasına olanak yoktur. Ancak bu durum renk oynanmaya başlandığı anda fark edilebileceğinden oynayan rengi oynamayı durdurup belki de löve arttırabileceği başka bir renge dönme şansına sahiptir.

Kuzey (Yer)

¨AKQ543

Batı Doğu

¨J6 ¨ 1092

Güney (Oyuncu)

¨87

Oynayan bu kez de (elde ve yerde toplam) 8 karta sahip. Ancak kuzeyde renk 6 kartlı olduğundan bu renkten altı löve yapabilme olası. Bu löve sayısı tamamen defansta bu rengin nasıl dağılmış olduğu ile ilgili. Eğer renk 3 - 2 dağılmış ise oynayan 6 löve yapabilir.

Kuzey (Yer)

¨AKQ543

Batı Doğu

¨6 ¨ J1092

Güney (Oyuncu)

¨87

Eğer renk 4 – 1 dağılmış ise üç hazır löveye ilaveten bir löve rakiplere verdikten sonra uzunluktan yararlanarak iki löve daha sağlanabiliyor. Hatta çok küçük bir olasılık olmasına rağmen rakiplerde bu renk 5 – 0 dağılmış dahi olsa oynayan eğer yeterli sayıda yer geçişlerine sahipse bu renkten rakiplere iki kez el vermek suretiyle bir löve daha sağlama şansına sahip.

ÖRNEK 21

Kontrat 3 Nt Hazır Löveler

Atak ¨ Q ª 1 Hazır Löve

ª J4 © 2 Hazır Löve

© K5 ¨ 2Hazır Löve

¨ 543 § 3 Hazır Löve

§ AKQ543 Toplam Hazır Löve 8

ª K109 ª Q876

© Q1084 © J976

¨ QJ1098 ¨ 76 İlave Kesin Löve İlave Olası Löveler

§ 8 § J1092 ª 0 Kesin Löve ª 0 Olası Löve

ª A532 © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

© A432 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

¨ AK2 § 0 Kesin Löve § 3 Olası Löve

§ 76

3 Nt kontratına karo damı atağı geldikten sonra yer açılıyor. Ve oynayan genel ilkler doğrultusunda hiçbir karta dokunmadan önce oyun planını yapıyor. Önce hazır löveler sayılıyor sekiz hazır löve var yerdeki trefl uzunluğu da büyük bir olasılıkla üç löve daha getirecek gibi rahat bir kontrat diye düşünerek hazır löveleri toplamaya başlarsak gerçekte garanti olan kontratı boşu boşuna tehlikeye atmış oluruz. Dikkat edilecek olan nokta bizim altı löve alırız diye hesapladığımız trefl rengini test etmekten ibarettir. Atak alındıktan sonra ilk iş bu renkten kaç löve alabileceğimizi görmek amacıyla hemen trefl oynanmalı ve yerden büyük kartlardan biri konmalıdır. İlk tur trefl oynandığında bu renge herkes kart verdi ise defanstaki 5 – 0 dağılmış olma olasılığı ortadan kalkmış durumdadır. Şimdi ikinci trefl onörü de çekilir. Tekrar herkes iştirak etti ise 4 – 1 olasılığı da ortadan kalkmış, sadece 3 – 2 kalmıştır ki bu durumda trefl rengi kesilmeden 6 löve alınabiliyor demektir. Eğer taraflardan biri renge iştirak etmiyorsa renk 4 - 1 dağılmış demektir ki altı löve alırız diye düşündüğümüz renk kesilmiş durumdadır ama endişe edecek bir şey de yoktur. Renk oynanmaya devam edilir ve dördüncü kez oynanarak rakibe el verilir. Dördüncü trefl oynanınca yerde kalan iki küçük trefl sağlanacak ve hazır sekiz löveye ilaveten iki ilave löve daha hazır hale gelecektir. Rakip oyuncu bu trefl lövesini aldıktan sonra ne oynarsa oynasın artık kontrat sağlama alınmış durumdadır. Dönüş alınır ve sağlam löveler toplanarak kontrat tamamlanır.

Aşağıda verilen tablo rakiplerde bulunan kartların adetlerine göre hangi türlü dağılma olasılığının daha fazla olduğunu göstermektedir.

 

Rakiplerde Bulunan Kart Sayısı

Yüksek Olasılıklı Dağılım

Sonraki Yüksek olasılıklı Dağılım

Sonraki Yüksek olasılıklı Dağılım

3

2 – 1

3 – 0

----

4

3 – 1

2 – 2

4 – 0

5

3 – 2

4 – 1

5 – 0

6

4 – 2

3 – 3

5 – 1

7

4 – 3

5 – 2

6 – 1

8

5 - 3

4 - 4

6 - 2

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde görülebilecek olan çok önemli bir durum söz konusudur. Rakiplerde bulunan kartların sayısı tek sayıda ise (3 – 5 – 7 gibi) bu kartların dağılımı uygundur. Rakiplerde bulunan kartların sayısı çift sayıda ise dağılım uygun değildir. Elbette ki uygunluk göreceli bir kavramdır ama burada kastedilen diğer dağılımlara göre uygunluktur. Örneğin bir renkten sizde toplam dokuz kart varken rakiplerde bulunan dört kartın sizin için uygun olan dağılımı 2 - 2 olmasına rağmen bu dört kartın 3 - 1 dağılmış olması olasılığı, 2 – 2 dağılmış olması olasılığına göre daha yüksektir. Bunun gibi; bir renk sizde toplam yedi karttan oluşmuşsa, kalan altı kartın 3 – 3 dağılmış olması sizin için en uygun dağılım olmakla birlikte bu kartların 4 - 2 dağılmış olması olasılığı daha yüksektir. Tam tersi ise rakiplerde bulunan kart adedi tek sayıda iken örneğin bir renkten sizde toplam sekiz kart varken rakiplerde bulunan beş kartın sizin için en uygun dağılım şekli 3 – 2 dir ve bu dağılım olasılığı daha uygunsuz dağılım olan 4 – 1 dağılıma göre çok daha yüksektir. Bu hesaplamalar oyuncuya oyun planı yaparken bir çok durumda, örneğin sağlanabilecek iki renk varken hangi rengi seçeceğine karar verebilmesi açısından yardımcı olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK 22

Kontrat 3 Nt Hazır Löveler

Atak ¨ Q ª 1 Hazır Löve

ª 764 © 2 Hazır Löve

© K5 ¨ 2Hazır Löve

¨ 743 § 2 Hazır Löve

§ AK543 Toplam Hazır Löve 7

ª K108 ª QJ9

© QJ1084 © 9762

¨ QJ10 ¨ 98 İlave Kesin Löve İlave Olası Löveler

§ J2 § Q1098 ª 0 Kesin Löve ª 1 Olası Löve

ª A532 © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

© A3 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 2 Olası Löve

¨ AK652 § 0 Kesin Löve § 2 Olası Löve

§ 76

3 Sanzatu kontratına kör dam atağı geliyor ve yer açılıyor. Yerden oynamadan önce oynayan oyun planını yapmalıdır. Önce hazır löveler sayılır, 1 pik, 2 kör, 2 karo ve 2 trefl ile toplam yedi hazır löve var. İlave iki löve trefl uzunluğundan veya karo uzunluğundan yararlanarak sağlanabilir. İki rengi de deneme şansı yok zira her iki rengi de en az bir kez rakiplere vermeden sağlama imkanı yok kör renginde bulunan alıcılarından birisi şu anda, diğeri de sağlamaya karar verdiğimiz rengi dışarı verdiğimiz sırada rakipler kör oynamak suretiyle yıkacaklar. Eyer sağlamaya çalıştığımız rengi bir dışarı vererek sağlayamamışsak diğer rengi sağlamak için tekrar dışarı el vermek zorundayız ve rakip artık sağlamış olduğu kartları kullanarak kontratı batırır. Bu nedenle eli sadece bir kez rakiplere vererek kontratı gerçekleştirmek gerekiyor ve hangi rengi sağlamak için oynamak gerektiğine yukarıda verilen tablo yardımcı olacaktır. Trefl renginin bir kez dışarı verilerek sağlanabilmesi için rakiplerde bulunan 6 kartın 3 – 3 gibi dağılmış olması gerekiyor tabloya göre rakiplerde 6 kart varken bu rengin 4 – 2 dağılmış olması olasılığı 3 – 3 dağılmış olması olasılığına göre daha yüksek Diğer taraftan karo renginin bir kez dışarı verilerek sağlanabilmesi için bu rengin rakiplerde 3 – 2 gibi dağılmış olması gerekiyor. Yine tabloya göre rakiplerde 5 kart varken bu rengin 3 – 2 dağılmış olması olasılığı 4 – 1 dağılmış olması olasılığından daha yüksek. O halde doğru tercih karo rengi olmalıdır. Oyun planı şu şekildedir. Kör atağı as ile elden alınır ve iki tur karo (as ve rua) çekilir. Bu renge her iki rakip de ikişer karo vererek iştirak ettiyse dışarıda bir karo kalmış durumdadır. Oynayan üçüncü karo ile devam eder ve elinde kalan iki küçük karo sağ hale gelir. Bu karoları alabilmek için gerekli el geçeri ise pik as dır. Defansın oynayacağı herhangi bir kart alınır ve sağlanmış olan iki karo lövesi ile kontrat yerine getirilir.

Olasılıklar her zaman doğru çıkar diye bir kesinlik söz konusu değildir. Bazen yüksek olasılıklı dağılım gerçekleşmemiş olabilir. Ancak oynayan karo rengi ile başladığı takdirde bu rengi As ve rua çekmek suretiyle iki tur oynadığı sırada eğer rakiplerden birisi ikinci tur karoya iştirak etmemişse karon renginin rakiplerde 4 – 1 dağılmış olduğu ve bir dışarı vermek suretiyle sağlanamayacağı belli olur. Bu durumda oynayan bu renge devam etmekten vazgeçerek trefl rengine dönebilir. daha düşük olasılık olmasına rağmen eğer trefller 3 – 3 dağılmışlarsa kontrat hala yapılabilir. Şimdi As ve rua trefl çekip üçüncü tur trefli oynanmalıdır. Gerçekten trefller rakiplerde uygun dağılmışlarsa kontrat çıkacaktır.

Buraya kadar anlatılan temel kart oyunu ilkelerinin ayrıntıları olduğu gibi bunlardan başka oyun manevraları da bulunmaktadır. Daha ileride bu tür oyunların üzerinde durulacaktır.

Kozsuz oyunlarda uygulanan tüm manevralar kozlu oyunlarda da uygulanabilir. Bunun yanı sıra koz çakma özelliği bu tip oyunlardaki manevra sahasını genişletmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki aynı kozsuz oyunlarda olduğu gibi atak kartı gelip yer açıldıktan sonra oynayan bir süre harcayıp oyun planı yapmalıdır.

Kozsuz oyunlarda da ilk olarak oynayan hazır lövelerini saymalıdır. Hazır löveler kontratı yapmak için yeterli ise hazır löveler uygun sıra ile toplanarak kontrat yerine getirilir. Burada sözü edilen uygun sıra; önce rakiplerin ellerinde bulunan kozların alınmasıdır. Elde bulunmayan bir renge çakabilme özelliği oynayanın ne derecede yararına ise aynı avantaj defans oyuncuları için de geçerlidir. Çok özel durumların dışında, oynayanın elde ve yerdeki kozlarının sayısı defans ekibinin kozlarından daha fazla olduğundan, oynayan kendi kozlarını bitirmeden defansın elindeki kozları bitirebilir. Bu nedenle diğer hazır löveleri toplamaya başlamadan önce defansın elindeki kozlar toplanmalıdır. Bu anlatılanları bir ilke olarak söylemek gerekirse; Kozların başka yapacak işleri yoksa rakiplerin kozları bitirilmelidir diyebiliriz. Kozların başka yapacakları işlere geçmeden önce hazır lövelerin toplanması gereken durumları görelim.

ÖRNEK 1

Kontrat 4 Kör Hazır Löveler

Atak ª J ª 3 Hazır löve

© 5 Hazır löve

ª AQ8 ¨ 0 Hazır löve

© K9752 § 2 Hazır löve

¨ 85 Toplam 10 Hazır löve

§ A52

ª J10764 ª 52 Örnek elde rakiplere el vermeden alınabilecek on

© 3 © 64 hazır löve var. Oynayanın tek yapması gereken

¨ AQJ92 ¨ K1063 doğru sıra ile hazır lövelerini toplamak. Dikkat edilmesi

§ 87 § QJ1094 gereken şey işe önce kozların toplanması ile başlamak.

ª K93 Oynayan dikkatsiz bir oyun tarzı ile defansın elindeki

© AQJ108 kozları bitirmeden önce diğer alıcılarını toplamaya

¨ 74 çalışırsa, doğu üçüncü oynanan pike çakacak ve bundan

§ K63 sonra kontratın çıkarı kalmayacaktır.

ÖRNEK 2

Kontrat 4 Kör Hazır Löveler

Atak ª K ª 1 Hazır löve

© 5 Hazır löve

ª 87 ¨ 0 Hazır löve

© K109 § 4 Hazır löve

¨ 8765 Toplam 10 Hazır löve

§ KQJ10

ª KQJ ª 109642 4 Kör kontratına pik Rua atağı geliyor. Hazır löveleri

© 5432 © 65 saydığınız zaman rakiplere el geçmeden toplam on löve

¨ KJ2 ¨ AQ10 alınabileceğini görüyorsunuz.. Bu durumda oynayanın

§ 9873 § 654 atak kartını as ile aldıktan sonra rakiplerdeki kozlar

ª A53 bitene kadar kozları çekip sonra daha önce kozsuz oyun

© AQJ87 kısmında söz edilen “kısa tarafın büyük kartı önce”

¨ J43 ilkesini uygulamak koşuluyla trefl renginde bulunan

§ A2 hazır 4 lövesini de çekerek 5 koz lövesi + 4 trefl lövesi

ve 1 de pik as lövesi ile toplam on löveye ulaşarak kontratını tamamlamaktan başka yapacak bir şeyi yok

 

KESİN LÖVELER

Bazı ellerde hazır löveler kontratı yapmak için yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda kesin löveler araştırılmalıdır. Kesin löveler yine aynı kozsuz oyunlarda olduğu gibi başlangıçta hazır olmadığı halde rakiplerde bulunan bir yada daha fazla alıcı kart çıkartıldıktan sonra hazır löve haline gelebilecek olan lövelere denir.

ÖRNEK 3

Kontrat 6 Pik Hazır löveler

Atak § Q ª 6 Hazır löve

© 0 Hazır löve

ª A107 ¨ 3 Hazır löve

© K43 § 2 Hazır löve

¨ AK2 Toplam Hazır Löve 11

§ A765

ª ª İlave kesin löveler

© © ª 0 Kesin löve

¨ ¨ © 1 Kesin löve

§ § ¨ 0 Kesin löve

ª KQJ932 § 0 Kesin löve

© Q8

¨ Q94 6 Pik kontratına karşı batı Trefl dam atak ettikten

§ K2 sonra yer açılır. Oynayan 11 hazır löveye ilaveten

kör renginden alınabilecek 1 kesin löve daha saymakta

Bu durumda kontrat garanti demektir. Atak kartı alındıktan sonra yapılması gereken şey defansın kozları bitene kadar koz çekmek ve sonra elden veya yerden kör onörlerinden birini oynamaktan ibrettir. Defans bu löveyi as ile alabilir ancak bundan sonra oynayacağı herhangi bir kart oynayan tarafından alınacak ve kalan kesin löveler toplanarak kontrat yerine getirilecektir. Burada oynayan kozlar ile yapacak herhangi bir başka iş olmadığı için ilk iş olarak defans oyuncularının ellerinde bulunan kozları bitirmiştir. Bu işlem yapılmadan diğer renkleri oynamamak gerekir. Bunun nedeni elinizde bulunan bu alıcı kartlara rakiplerin koz çakabilmesi olasılığının bulunmasıdır.

ÖRNEK 4

Kontrat 4 Pik Hazır löveler

Atak ª 5 Hazır löve

© 0 Hazır löve

ª A107 ¨ 1 Hazır löve

© KQ109 § 1 Hazır löve

¨ 876 Toplam Hazır Löve 7

§ A75

ª 984 ª 65 İlave kesin löveler

© 54 © A7632 ª 0 Kesin löve

¨ KQJ10 ¨ 954 © 3 Kesin löve

§ KJ94 § 1086 ¨ 0 Kesin löve

ª KQJ32 § 0 Kesin löve

© J8

¨ A32 4 Pik kontratına batı karo rua ile başlıyor. Oynayanın

§ Q32 7 hazır lövesine ek olarak kör renginden üretebileceği

3 kesin lövesi daha bulunuyor. Dikkat edilmesi gereken

nokta atak kartı as ile alındıktan sonra ilk yapılması gereken şey hemen defansın elinde bulunan kozları bitirmek ve sonrada diğer hiçbir alıcı karta dokunmadan ( burada özellikle trefl as) kör vale ile başlayıp kör as çıkana kadar bu renge devam etmektir. Elin rakiplere geçmesinden doğabilecek her hangi bir tehlike söz konusu değil. Kör as ile el tutan defansın yapabileceği en çok 2 karo lövesini alıp trefl oynamak olabilir. Diyelim ki Doğu kör as ile el aldıktan sonra karo oynadı ve batı iki karo lövesini alıp trefl oynadı. Oynayan oynanan bu trefle yerden hemen as girip hazır löve haline getirdiği kör lövelerini oynamak suretiyle elinde bulunan 2 küçük trefli körler üzerine kaçarak trefl den löve kaybetmekten kurtulacaktır. Oynayan yerde sağladığı trefller üzerine elinde bulunan kayıp trefllerini kaçtıktan sonra geriye kalan alıcılarını da toplamak suretiyle kontratını yerine getirebilir.

 

ÖRNEK 5

Kontrat 4 Pik Hazır Löveler

Atak ¨ Q ª 7 Hazır Löve

© 0 Hazır Löve

ª A10 ¨ 2 Hazır Löve

© Q432 § 0 Hazır Löve

¨ K43 Toplam hazır löve 9

§ QJ109

ª ª İlave kesin löveler

© © ª 0 Kesin Löve

¨ ¨ © 1 Kesin Löve

§ § ¨ 0 Kesin Löve

ª KQJ9432 § 2 Kesin Löve

© K

¨ A52 Örneğimizde 4 pik kontratına karşı batı karo dam atak

§ 76 yapıyor. Hazır löveler sayıldığında yedi pik lövesine ek

olarak iki de karo lövesi ile toplam dokuz löve olduğu ilave olarak alınabilecek kesin löveler araştırıldığında ise trefl renginde sağlanabilecek 2 kesin löve ve kör renginde sağlanabilecek bir kesin löve olduğu görülüyor. Bu elde oynayanın dikkat etmesi gereken birden fazla kritik hamle bulunmaktadır. Öncelikle düşünülmesi gerekten nokta trefl renginden iki kesin löve sağlanabileceği halde bu rengi sağlayabilmek için eli iki kez dışarı vermek zorunda olunmasıdır. Karo atağı alındıktan sonra defansın kozları bitirilip sonra da trefl sağlamak amacıyla ilk trefl oynandığı takdirde defans bu löveyi alıp tekrar karo gelirse, karo rengindeki ikinci alıcı kartımızda çıkmış olacak. Biz henüz eksik olan löveyi sağlamamış durumdayız trefl rengindeki iki alıcıyı sağlamak amacıyla eli tekrar dışarı vermek ve bir tur daha trefl oynamak zorunlu olduğundan defans bu löveyi de aldıktan sonra kendi sağlamış oldukları karo lövesini tahsil edecek ardından Kör aslarını da çekerek kontratı batıracaklardır. Briç dilinde buna TEMPO denilmektedir. Yani trefle renginin sağlanması için oynayanın temposu yetersizdir. Bu durumda defans kendi karo lövesini sağlamadan önce oynayanın onuncu lövesini sağlaması gerekir. İşte o nedenle Kozlar bitirildikten sonra yapılacak şey kör ruasını oynayıp eksik olan bir löveyi bu renkten sağlamaktır. İkinci dikkat edilmesi gereken nokta ise kozlar bitirilip kör duası oynanıp kör dam sağ hale getirildikten sonra sağlanmış olan kör damının kullanılabilmesi için yere bir geçiş kartının bulunması gerekliliğidir. Bu kart da karo ruasıdır. O halde ilk karo lövesi yerden değil elden as ile alınmalıdır. Şimdi oyun planını tam olarak tekrar gözden geçirelim. Karo atağı elden as ile alınır ve defans oyuncularının kozları bitene kadar koz çekilir. Kozlar bittikten sonra elden kör rua oynanır (Defans bunu alıp en çok iki de trefl lövesi alabilir). Defans bundan sonra ne gelirse gelsin el alınınca karo rua ile yere geçip yerde sağlanmış olan kör dam oynanarak eldeki kayıp küçük karo bunun üzerine kaçılarak karo kaybından kurtulduktan sonra iki trefl lövesi daha kaybedilerek kontrat tamamlanır. Oyunun burasında zaman kazanmak amacıyla oynayan elini açarak bundan sonra nasıl oynayacağını açıklamak suretiyle oyunun uzamasına engel olmalıdır.

 

OLASI LÖVELER.

Kozsuz oyunlarda söz edilen olası lövelerin tümü kozlu oyunlarda da bulunmaktadır.

RUA KAÇIRMA

 

ÖRNEK 6

Kontrat 6 § Hazır löveler

Atak ª K ª 1 Hazır Löve

© 4 Hazır Löve

ª A32 ¨ 0 Hazır Löve

© QJ2 § 6 Hazır Löve

¨ K52 Toplam Hazır löve 11

§ KJ43

ª ª İlave Kesin Löve Olası Löveler

© © ª 0 Kesin Löve ª 0 Olası Löve

¨ ¨ © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

§ § ¨ 0 kesin Löve ¨ 1 Olası Löve

ª 5 § 0 kesin Löve § 0 Olası Löve

© AK103

¨ 43 Örnek elde güneyin oynadığı 6§ kontratına batı pik

§ AQ10973 rua atak ederek başlıyor. Yer açıldığında onbir hazır

löve olduğu ve başkaca kesin löve olmadığı görülüyor.

Ancak eğer karo as batının elinde ise yani karo rua kaçıyorsa ilave bir löve daha kazanılabilecektir. Bu durumda oyun planı; atak pik as ile alınır ve defansın kozları bitene kadar koz oynanır. Kozlar bittikten sonra elden yere doğru bir karo oynanmalıdır. Bu kartı üzerine batı as girerse Oynayan başka löve vermeyeceğini bildirerek elini açabilir. Batı elden oynanan bu küçük karoya küçük verirse yerden rua oynanır. Löveyi rua kazanmışsa oynayan bir karo daha oynayıp yine elini açabilir. Karo as doğuda çıkarsa kontratın yapılabilmesi pek olası değildir.

DAM KAÇIRMA

 

ÖRNEK 7

Kontrat 3¨ Hazır löveler

Atak ª 0 Hazır Löve

© 1 Hazır Löve

ª 765 ¨ 5 Hazır Löve

© Q52 § 2 Hazır Löve

¨ KQ1084 Toplam Hazır löve 8

§ A4

ª ª İlave kesin löveler Olası Löveler

© © ª 0 kesin Löve ª 0 Olası Löve

¨ ¨ © 0 kesin Löve © 1 Olası Löve

§ § ¨ 0 kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

ª J32 § 0 kesin Löve § 0 Olası Löve

© A43

¨ AJ975 3 Karo kontratına karşı batı pik atak ettikten sonra

§ K2 defans 3 pik lövesini toplayıp trefl ile devam ediyor.

Güneyin kontratını yerine getirebilmek için tek şansı

kör ruasının batıda olması bu yüzden defansın elindeki kozları bitirdikten sonra kör as çekip dama doğru küçük bir kör ile devam etmekten başka çıkar yol yoktur. Bu örneği kör As ile kör ikilisinin yerini değiştirerek tekrar oynayın. Sonuç ve oyun tarzı değişmeyecek, Kör dam kaçıyorsa oyun çıkacak aksi takdirde batacaktır.

VALE KAÇIRMA

Temel Kart oyunu şablonlarından birisi olan vale kaçırma da kozlu oyunlarda etkin olarak kullanılabilen manevralardandır.

 

ÖRNEK 8

Kontrat Hazır löveler

Atak ª 2 Hazır löve

© 0 Hazır löve

ª AKJ ¨ 7 Hazır löve

© 654 § 2 Hazır löve

¨ 7543 Toplam Hazır löve 11

§ AK6

ª ª İlave Kesin Löveler Olası Löveler

© © ª 0 Kesin Löve ª 1 Olası Löve

¨ ¨ © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

§ § ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

ª 432 § 0 Kesin Löve § 0 Olası Löve

© 3

¨ AKQJ1098 6 Karo kontratına batı as ve rua kör çekerek başlıyor.

§ 54 Kör ruaya çakıldıktan sonra oynayan hazır lövelerini

saydığında 11 hazır lövesi olduğunu görüyor. Onikinci löve sadece pik renginde vale kaçırma şeklinde oynanacak bir empas ile elde edilebilir. Bu durumda oynayan kozları bitirdikten sonra güneyden küçük bir pik oynayarak batı küçük verdiği takdirde yerden vale koyarak şansını denemeli. Pik dam batıda ise kontrat çıkacak aksi takdirde batacaktır.

İKİ ONÖR - RUA ve DAM

 

ÖRNEK 9

Kontrat 4© Hazır Löveler

Atak ª 0 Hazır Löve

© 5 Hazır Löve

ª KQ2 ¨ 1 Hazır Löve

© Q108 § 2 Hazır Löve

¨ 752 Toplam Hazır Löve 8

§ 5432

ª ª İlave Kesin Löveler Olası Löveler

© © ª 1 Kesin Löve ª 1 Olası Löve

¨ ¨ © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

§ § ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

ª 543 § 0 Kesin Löve § 0 Olası Löve

© AKJ43

¨ A43 Bu örnekte de oynayanın 8 hazır bir kesin olmak üzere

§ AK toplam 9 lövesi bulunmakta . Onuncu löve ise yine pik

renginden bulunabilir. Başka hiçbir renkte löve üretme şansı da olmadığına göre oynayanın bu elde yapabileceği tek doğru hareket atağı aldıktan sonra defansın elindeki kozlar bitirildikten sonra elden yere (küçükten onöre doğru) bir pik ile devam etmektir. Batı oynanan pike küçük verirse yerden onörlerden biri oynanır. Eğer bu kart löveyi kazanmışsa aynı işlemi tekrar etmek üzere trefl alıcılarından birisi ile güneye geçilir ve tekrar yere doğru ikinci kez küçük bir pik oynanır. Batı bu kez de küçük verirse yerde kalan diğer onör de kaçırılır. Bu elde Pik as batı yerine doğuda çıkarsa kontrat batacaktır ancak oynayanın kontratını yerine getirmek için bu şansını değerlendirmek durumundadır.

DAM ve VALE

 

ÖRNEK 10

Kontrat 3ª Hazır Löveler

Atak § Q ª 6 Hazır Löve

© 0 Hazır Löve

ª 432 ¨ 1 Hazır Löve

© QJ4 § 1 Hazır Löve

¨ A43 Toplam Hazır löve 8

§ 8765

ª ª İlave Kesin Löveler Olası Löveler

© © ª 0 Kesin Löve ª 0 Olası Löve

¨ ¨ © 0 Kesin Löve © 1 Olası Löve

§ § ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

ª AKQJ109 § 0 Kesin Löve § 0 Olası Löve

© 653

¨ 65 3 Pik kontratına batı trefl atağı ile başlıyor. Oynayan

§ A4 hazır lövelerini saydığında 8 hazır löve ile bir löve kısa

kaldığını görüyor kesin lövelere bakıldığında herhangi bir löve sağlanmasının söz konusu olmadığını görüyoruz ancak olası löve olarak kör renginden bir löve çıkarılabilmesi olası. Bu lövenin sağlanabilmesi için elden yere doğru iki kere kör oynamak gerekiyor. Bu arada bu renkten löve alabilmek için as veya rua körden en az birinin batıda olması gerekliliği bulunuyor. Birinci tur kör oyununda batı oynanmış olan köre küçük verirse yerden onörlerden birisi oynanır. Büyük bir olasılıkla doğu bunu alacaktır. Bundan sonra oynayan ikinci tur körü yere doğru oynayabilmek için tekrar ele geçmelidir. Örneğin doğu löveyi aldıktan sonra karo oynamak suretiyle eli yere verse bile oynayan kör rengine dokunmaksızın başka bir renk ile devam etmeli örneğin trefl oynayarak elindeki trefl rengini bitirerek bundan sonra trefl oynandığı takdirde bu trefle çakarak elde kalmayı düşünmelidir. Sonuçta bir şekilde ele geçen güney ikinci körünü oynar. Batı tekrar küçük verir ise yerde kalan diğer onör kaçırılmaya çalışılır. Eğer her iki büyük onör kör de doğuda çıkarsa yapacak bir şey yoktur. Burada oynayanın oyun planı yaparken kendisine hatırlatması gerekli iki önemli noktadan birisi atağı as ile aldıktan sonra defans oyuncularının ellerinde bulunan kozlar bitirilene kadar (daha fazla değil) koz oynanmalıdır. İkinci önemli nokta ise kör renginin mutlaka elen yere doğru (küçükten büyüğe doğru) oynanması gerekliliğidir. Birinci turda batı ilk köre büyük girmişse ve oynayan bundan sonra örneğin karo as ile yerde kalmışsa artık körü yerden oynayabilir zira yerde kalan iki kör onöründen birisi kesin löve haline gelmiş bulunmaktadır.

Dikkat edilirse tüm oyunlarda oynayan hemen her seferinde oyuna defansın elindeki kozları bitirerek başladı. Aslında kozlar her oyunda hemen oynanmayabilir. Daha önce sözü edilen “kozların başka yapacak işleri yoksa kozlar çekilmelidir” cümlesinden de anlaşılabileceği gibi bir çok elde kozlar değişik amaçlar için kullanılırlar Örneğin yukarıdaki elde oynayanın trefl As ve Rua gibi ele bir çok geçişi bulunmakta. Bazen el ve yer arasında bu kadar çok geçiş kartı bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda koz alıcıları el ve yer arasında bağlantıyı sağlamak için kullanılabilirler. Ya da koz alıcıların, elde veya yerde bir rengi sağladıktan sonra sağlanmış olan rengin kullanılabilmesi için geçiş kartı olarak saklanması gerekebilir.

Aşağıda onör sağlama ve sağlanmış olan onörleri kullanabilmek için koz alıcısını geçiş olarak bırakma ile ilgili örnek bir el anlatılmaktadır

ÖRNEK 11

Kontrat 4ª Hazır Löveler

Atak © Q ª 5 Hazır Löve

© 2 Hazır Löve

ª K74 ¨ 2 Hazır Löve

© 532 § 0 Hazır Löve

¨ 7543 Toplam Hazır Löve 9

§ QJ10

ª ª İlave Kesin Löveler

© © ª 0 Kesin Löve

¨ ¨ © 0 Kesin Löve

§ § ¨ 0 Kesin Löve

ª AQJ52 § 1 Kesin Löve

© AK2

¨ AK2 Batının Kör dam ile başladığı 4 pik kontratında yer

§ 87 açıldıktan sonra oynayan hazır lövelerinin kontratını

gerçekleştirmeye yetmediğini ancak ek olarak kesin bir trefl lövesi bulunduğunu görüyor. Ancak Defansın kozlarını bitirebilmek için en az üç tur koz oynanması gerekmekte. Bu ise yerde sağladıktan sonra kullanılacak olan trefl lövesinin antresini yok etmek anlamına geliyor. İşte bu nedenle oynayan koz bitirme işlemini ertelemek zorunda. Oyun planı; Kör atağı elden alındıktan sonra hemen trefl oynanır. Defans bunu alıp ne oynarsa oynasın oynayan yerde bulunan pik ruasını kullanmadan tekrar bir trefl oynayarak ikinci trefl onörünü de çıkartacak ve yerde bir trefl lövesi sağlanacak. Defans ikinci trefl lövesini de aldıktan sonra ne oynarsa oynasın eli alan oynayan elden iki tur büyük koz çekip üçüncü turda yerde kalmak üzere bir koz daha oynayacak ve pik rua ile yere geçen oynayan sağlanmış olan trefl alıcısını da çekerek elinden kayıp bir küçük kartını atarak kalan sağ kartları ile kontratını yerine getirebilecek Bu örnekte açık olarak görüldüğü gibi oynayan kozların çekilmesi işlemini ertelemek zorundadır. Eğer bu oyun planı yapılmadan alışkanlık olarak iki tur koz çekilirse oynayanın kontratını yapabilme şansı kalmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUA DAM ve VALE

 

ÖRNEK 12

Kontrat 6¨ Hazır Löveler

Atak § Q ª 0 Hazır Löve

© 1 Hazır Löve

ª KQJ2 ¨ 6 Hazır Löve

© 543 § 2 Hazır Löve

¨ KQ2 Toplam Hazır Löve 9

§ K43

ª A1098 ª 76 İlave Kesin Löveler Olası Löveler

© KJ106 © Q9872 ª 2 Kesin Löve ª 1 Olası Löve

¨ 8 ¨ 765 © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

§ QJ106 § 987 ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

ª 543 § 0 Kesin Löve § 0 Olası Löve

© A

¨ AJ10943 Batının Trefl Dam atağından sonra yer açılıyor.

§ A52 Oynayan lövelerini saydığında 9 hazır ve 1 kesin löve

ile toplam 11 löveye sahip olduğunu ancak pik renginden de bir olası lövesi bulunduğunu görüyor. Pikler rakiplerde 3 - 3 gibi dağılmışlarsa kontrat kesin olarak başarılabilecektir Pik dağılımı 3 – 3 olmasa dahi eğer pik as batıda ise kontrat yine başarılabilir. Güzel bir Şilem kontratı ancak oynayanın temposunu çok dikkatli olarak ayarlaması gerekmekte. Oyun Planının yerden kart oynamadan önce yapılması gerektiğini gösteren iyi bir örnek. Piklerin 4 – 2 dağılmış olması olasılığı dikkate alındığında pik as batıda ise hiç bir onörü ezdirmemek koşulu ile oynayan bu renkten 3 löve alabilir. Bu nedenle pik rengi sürekli olarak elden yere doğru oynanmalı. Bu durumda pik asının batıda olduğunu aksi takdirde piklerin 3 – 3 dağılmış olmasını ummaktan başka çare yok. Bunun dışında sağlanmış olan pik rengindeki 4. kartı kullanabilmek için yere bir geçiş kartı gerekiyor. Pik rengindeki kötü (4 – 2) dağılım da dikkate alınınca bu renkten rakibe çaka verme olasılığı bulunması nedeniyle kozların toplanması gerekiyor. Bu durumda sağlanmış olan pik onörünün antresi Trefl ruası olacaktır. O halde trefl atağı elden alınmalı bundan sonra son turda elde kalacak şekilde (3 tur) defansın kozları bitirilene kadar koz çekilmelidir. Kozlar bittikten sonra Oynayan elden yere doğru küçük bir pik oynar. Batı pik asını alırsa oynayan elindeki son küçük trefl kartını alıcı pik üzerine kaçabileceğini bildirerek elini açabilir. Batının pik asını girmediğini kabul edelim. Yerden konulan pik onörü löveyi kazanır. Şimdi oynayan ikinci bir pik oynamak için tekrar ele geçmelidir. Bunu yerden kör oynayarak yapar ve ikinci bir pik ile devam eder. Batı biraz önceki gibi pik asını girmemelidir (doğru defans). Oynayan yerden yine kalan pik onörlerinden birini oynar. Bu kart da löveyi kazanınca iki kez yaptığı işlemi tekrarlamak üzere ele dönmelidir. Köre çakarak ele geçen oynayan son küçük pikini oynar. Batı artık pik asını almaz ise bir daha alamayacağını bildiğinden bu tur lövesini alır. Oynayan batının oynadığı her hangi bir rengi alır trefl rua ile yere geçer ve sağlanmış olan son pik onörünü oynayıp elindeki küçük trefl kartını kaçarak elini açabilir. Batı pik asını bu tur da almaz ise zaten oynayan pik renginden 3 löve aldığı için toplam oniki löveye ulaşacağından kontrat gerçekleşmiş olacaktır. Her şeye rağmen pik as doğuda çıkar ve pikler de 3 – 3 dağılmamış ise kontrat batacaktır ancak kontratı bu şekilde oynayan deklaran bir övgüyü hak etmiş bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi dikkatli planlandığı zaman garanti olan bir kontrat örneğin trefl atağının yerden alınması gibi aceleci bir davranış ile hiç düşünmeden oynanırsa sonuç kötü olabilmekte.

 

EMPAS

 

ÖRNEK 13

Kontrat 4ª Hazır Löveler

Atak § 7 ª 1 Hazır Löve

© 1 Hazır Löve

ª A876 ¨ 1 Hazır Löve

© A83 § 2 Hazır Löve

¨ 654 Toplam Hazır Löve 5

§ 543

ª ª İlave Kesin Löveler Olası Löveler

© © ª 2 Kesin Löve ª 1 Olası Löve

¨ ¨ © 1 Kesin Löve © 1 Olası Löve

§ § ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

ª QJ109 § 0 Kesin Löve § 0 Olası Löve

© QJ10

¨ A32 Güney 4 pik oynarken batıdan trefl atağı geliyor ve

§ AK2 yer açılınca oynayan oyun planını yapmak için önce

lövelerini sayıyor. 5 Hazır löveye ilaveten 3 de kesin löve var. Görünüşe göre sağlam bir kontrat değil. 2 pik, ya da hiç olmazsa 3 pik de durulabilseydi şans daha fazla olacaktı ama şimdi bu kontrat oynanıyor ve oynayanın görevi mümkünse kontratını yerine getirmek. Her iki majör rengin ruası rakiplerde. Ancak bu ruaların her ikisi de batının elindeyse kontrat gerçekleştirilebilir. Bunu sağlayabilmek için her iki ruaya da empas yapılması gerekiyor. Atağı elden alan oynayan kozları temizlemek üzere pik rengi ile oyuna başlamalıdır. Renk oynanırken aynı zamanda batıda olduğunu umduğumuz ruaya empas yaparak ruaya el verilmeyebilir. Bunun için oyuna pik dam ile (diğer kartlar da aynı görevi yapabilir) başlayıp batı küçük verirse yerden de küçük verilmeli ve ikinci pik onörü ile empasa devam edilmeli, eğer batı dam üzerine rua atarsa yerden as ile alınmalı ve defansın kozları bitene kadar pik oynanmaya devam edilmelidir. Şanslı olduğunuzu kabul ederek Pik ruanın fazla uğraştırmadan birinci veya ikinci turda çıktığını varsayalım. Üç tur veya 4 turda da kozların bitirildiğini düşünelim Şimdi sıra geldi kör rengine. Biraz önce pik rua için yapılan empas oyunu bu kez de kör rua için tekrarlanacak ve bu empas da tutarsa yani kör rua da batıda ise kontrat çıkacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK 14

Kontrat 4ª Hazır Löveler

Atak ¨ K ª 2 Hazır Löve

© 3 Hazır Löve

ª AK65 ¨ 0 Hazır Löve

© KQ2 § 1 Hazır Löve

¨ 543 Toplam Hazır Löve 6

§ QJ10

ª ª İlave Kesin Löveler Olası Löveler

© © ª 1 Kesin Löve ª 1 Olası Löve

¨ ¨ © 0 Kesin Löve © 0 Olası Löve

§ § ¨ 0 Kesin Löve ¨ 0 Olası Löve

ª J1097 § 1 Kesin Löve § 1 Olası Löve

© AJ3

¨ J92 Kontrat 4ª . Batı karo Rua atak ettikten sonra as ve

§ A76 Dam karoyu da çekiyor ve 3 Karo lövesini aldıktan

sonra körle devam ediyor. Oynayan lövelerini saydığında altı hazır lövesine ek olarak pik ve kör renklerinden birer de kesin löveye sahip olduğunu görüyor. Bunlara ek olarak Pik damına ve trefl ruasına empas yapıldığı ve bu empasların tuttuğu düşünülürse kontratın çıkması olasılığı da bulunuyor. Empasların birisi tutmazsa kontrat bir batacak ve her ikisi de tutmazsa kontrat iki batacak. Oynayanın başkaca hiçbir şansı olmadığına göre yapabileceği her iki rengin empaslarını yapmak. Kozların başka yapacak görevleri olmadığına göre önce kozların bitirilmesi gerekiyor. Bu durumda oyun planı; kör lövesi elden alınmalı ve pik dama empas yapmak üzere elde bulunan büyük piklerden birisi oynanmalı. Batı elden oynanan pik üzerinde dam atmazsa oynayan yerden küçük bir pik verir. Bu kart löveyi kazanmışsa elden ikinci bir büyük Pik oynanarak empas tekrarlanır. Defans oyuncularının kozları bitene kadar koza devam edilmeli. Defansın kozları bittiği zaman sıra trefl r ruasına yapılacak empasa gelir. Kozlar bitirildiği sırada oynayan yerde kalmışsa yerden, eğer o sırada elde kalınmış ise kör ile yere geçerek trefl ile devam eder. Doğu yerden oynanan trefl üzerine rua atmazsa oynayan elden küçük bir trefl verir eğer rua doğuda ise yerden oynanmış olan kart löveyi kazanacaktır. Bu durumda yerden ikinci bir trefl oynanarak empas tekrarlanır ve daha sonra kalan löveler de toplanarak kontrat gerçekleştirilir. Bu kontratın çıkması için her iki empasın da tutması gerekmektedir olasılık olarak biraz düşük ama madem bu kontrata ulaşıldı oynayan da elinden geleni yapmalıdır. Empaslardan birisi bile tutmasa kontrat batacaktır ama oynayan normal olarak ulaşılması gereken bir kontratı oynamaktadır ve şanssız bir el – yer benzemesi sonucu batma riski yüksek olan bu kontratın gerçekleşebilmesi için rakiplerde bulunan iki kartın oynayan için şanslı konumda bulunması gerekmektedir.

Görüldüğü gibi Kozsuz oyunlarda uygulanan tüm manevralar kozlu oyunlarda da uygulanabilmekte bunlara ek olarak Kozlu oyunlarda çakma özelliğinden faydalanarak ek löveler sağlanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK 15

Kontrat 4ª Hazır Löveler

Atak § K ª 5 Hazır Löve

© 1 Hazır Löve

ª A876 ¨ 1 Hazır Löve

© 65 § 1 Hazır Löve

¨ 7643 Toplam Hazır Löve 8

§ A74

ª ª İlave Kesin Löveler KAYIPLAR

© © ª 2 Kesin Löve ª Yok

¨ ¨ © 0 Kesin Löve © 3 Kayıp

§ § ¨ 0 Kesin Löve ¨ Yok

ª KQJ109 § 0 Kesin Löve § 2 Kayıp

© A432

¨ A Kontrat 4 Pik. Trefl Rua atağından sonra yer

§ 652 açıldığında Oynayan sekiz hazır lövesi olduğunu

görüyor. Ancak görüldüğü gibi yerde kör elde ise Karo tek. Bu durumda yerde bulunan kozlar ile ayrıca el yapılabildiği takdirde fazla löve alabilmek olası. Atak alındıktan sonra genel ilkeler doğrultusunda defansın elinde bulunan kozlar bitirilirse bu sırada yerdeki kozlar da azalacağından elindeki küçük körleri yerde bulunan kozlar ile çakabilme şansı kalmayacak. Bu nedenle “kozların yapacak başka işleri olduğu için koz çekmemek gerekir” ilkesinden hareket ederek koz çekme işlemi ertelenmeli. Oyun planı şu şekilde olmalı Trefl rua atağı as ile alındıktan sonra hemen Kör as çekilerek ikinci bir kör oynanmalı. Bu oyun sonunda rakipler eli alıp iki trefl lövesi daha alabiliyorlar ancak oynayan da yerdeki körleri bitirdiği için elinde kalan iki küçük körü yerin kozları ile çakabilme avantajı yakalıyor. Defans kör ile el tuttuktan sonra iki de trefl lövesini alıp en iyi savunma olarak koz oynayabilir. Ancak bu oyun sonucu yerde kalan 3 koz halen kayıp iki körü çakabilmek için yeterli oluyor. Defansın oynadığı koz elden alınıp elde kalan körlerden birisi oynanır ve yerde bulunan herhangi bir pik ile bu köre çakılır. Şimdi elden ikinci bir kör oynanarak bir kez daha yerden çakmak gerekiyor. Bunu yapabilmek için oynayanın tekrar güneye yani kendi eline dönmesi gerekli. Ancak karo ası ile ele geçilebilir. Ele geri dönen oynayan bundan sonra elinde kalan son küçük körü oynayıp yerden tekrar koz atarak bu löveyi de aldıktan sonra artık kozları toplayabilir. Bazen plan yapmadan oynayan oyuncular da şanlı iseler bu kontratı çıkarabilirler. Örneğin hiç plansız bir şekilde atağı alıp hemen kozları toplayan bir oyuncu eğer şanslı ise rakiplerde bulunan pikler 2 – 2 dağılmış ise hem defansın kozlarını bitirmiş olur hem de elindeki küçük körlerini çakacağı iki koz yerde kalmış olur. Ancak bu oyun tarzı son derecede yanlış bir tarzdır. Bu örnek elde Rakiplerde bulunan kozların dağılımı 3 – 1 olsaydı ve atak da pik olarak yapılıp ikinci körle el tuttuktan sonra da tekrar koz oynansaydı dahi oynayanın elinde bulunan iki küçük körünü yerin kozları ile çakarak bu kayıplarından kurtulması hala mümkün olabilecekti.

Burada bir başka noktanın daha dikkatinizden kaçmadığını umuyoruz. Bu da kozlu oyunlarda hazır, kesin ve olası lövelerden başka ayrıca kayıpların da sayıldığı. Bazı ellerde hazır ve kesin löveler oynayanın amaçladığı löve sayısı kadar hatta daha fazla, ancak aynı zamanda kayıpları da gereğinden fazla olabilir. Yani hazır ve kesin lövelerin toplamı kontratı gerçekleştirmeye yettiği halde oynayan bu kesin löveleri hazır löve hale getiremeden önce defans kontratı batıracak kadar löveyi daha önce tahsil edebilir.Yine bazı ellerde atak kartına ve rakiplerin oyunun gelişimi sırasında uyguladıkları defansa göre oynayan oyun planını değiştirmek durumunda kalabilir hatta oynayan kontratını gerçekleştirebilmek için çok fazla batma riskini göze alarak başka bir atağa karşı aklına bile getirmeyeceği oyun çizgisini izleyebilir. Ancak bunu açıklamadan önce kayıplar hakkında biraz daha çalışma yapmak yararlı olacaktır.