KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

I.KULÜP KİMLİĞİ

Madde 1- Kulübün adı Kültür ve Edebiyat Kulübü’dür. 05.11.1999 tarihinde kurulmuştur. Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak
Sabancı Üniversitesi
Orhanlı 81474
Tuzla- İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

II. KULÜP AMACI

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları , kulüp kimliği ile ve kendi aralarında çatışmayacak biçimda aşağıda belirtilmiştir:
a) İnsanların dünyaya bakış açılarındaki sınırları kaldırıp farklı düşünebilmelerini sağlamak
b) Şiir ve edebiyat dünyasını Sabancı Üniversitesi’ne tanıtmak ve sevdirmek
c) İnsanların içindaki sanat ruhunu canlandırmak

III. KULÜP İLKELERİ

Madde 3- Kulüp, kuruluş amacı doğrultusunda şu ilkeleri benimsemiştir:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kanunlarına uygunluk
b) Düşünceye saygı
c) Demokrasi

IV. KULÜP ETKİNLİKLERİ

Madde 4- Kültür ve Edebiyat Kulübü, amaç ve ilkeleri doğrultusunda;
1) Kültür ve Edebiyat Kulübü bünyesi altında dergi yayımlamak,
2) Şairleri ve yazarları kampüste ağırlayarak imza günleri düzenlemek ve bu vesileyle Sabancı Üniversitesi öğrencilerini şairlerle ve yazarlarla tanıştırmak,
3) Kampüste şiir günleri, radyoSU’da şiir saati düzenlemek,
4) Şiir ve edebiyat üzerine konferanslar düzenlemek,
5) Üniversite bünyesindeki ve dışarıya açık çeşitli dergilerde Sabancı Üniversitesi adına  Kültür ve Edebiyat Kulübü’ne özel sayfalar düzenlemek,
6) Şiir söyleşi ve dinletilerinden Sabancı Üniversitesi öğrencilerini haberdar etmek ve bunlara öğrencilerin katılımını s ağlayacak alt yapıyı ve imkanları oluşturmak,
7) Kitap fuarlarına toplu geziler düzenlemek,
8) Şiir ve sanat sevgisini yoğunlaştırmak ve geliştirmek için düzenli olarak öğrenci panolarına sanat eserlerini poster halinde asmak,
9) Sabancı Üniversitesi’ndeki diğer öğrenci kulüpleri ile gerektiği hallerde işbirliği içinde bulunarak ortak çalışmalar yaratmak,
10) Diğer üniversitelerin şiir, kültür ve sanat topluluklarıyla iletişim kurmak ve işbirliği yapmak,
11) Sabancı Üniversitesi öğrencilerini başka dillerde yazılmış olan şiirlerle tanıştırmak,
12) Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’ne alınacak kitap ve dergilerin alınmasına katkıda bulunmak,
13) Güzel konuşma sanatı üzerine öğrenciler için haftasonu atölyeleri düzenlemek.
14) Kültür ve edebiyat üzerine okuma grupları oluşturmak,
15) Kültür ve edebiyat üzerine film ve belgesel gösterimi yapmak,
16) Şiir geceleri düzenlemek,
17) Yaratıcı yazarlık üzerine kurslar açmak,
18) Gelir amaçlı faaliyetler düzenlemek,

V. KULÜP ÜYELİĞİ

Üyelik Koşulları
Madde 5- Kültür ve Edebiyat Kulübü’ne üye olmak için
a) Sabancı Üniversitesi öğrencisi ya da çalışanı olmak,
b) Kulüp Üyelik Formunu doldurmak,
c) Kulüp Üyelik Aidatını düzenli olarak ödemek

Üyelik Çeşitleri

Madde 6- Üyeler etkin, katılımcı ve Onursal Üye olmak üzere üçe ayrılır.
Etkin Üye: Bir dönem boyunca yapılan genel kurul toplantılarının %75 ‘ine katılan üyeler bir sonraki dönem için etkin üye olma hakkını elde ederler. Ancak, mazeret bildiren üyelerin durumu etkin üyeler tarafından değerlendirilir ve sonuca bağlanır. İlk etkin üyeler ise kulüp kurucuları olarak belirlenmiştir
Katılımcı Üye: Üyelik koşullarını yerine getirip etkin üye tanımının dışında kalan üyelerdir. Etkin ve de katılımcı üyelerin görevleri VI. KULÜP İŞLEYİŞİ bölümünde belirtilmiştir
Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak kulüp etkinliklerine katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir. Kulübün yetkili organlarının talebi, kulüp danışmanı ve ÖES’nun onayı ile üyelik gerçekleşir. Seçme ve seçilme hakları yoktur. Genel kurul toplantılarına katılma zorunlulukları yoktur.

Üyeliğin Dondurulması ve Sona Ermesi Koşulları
Madde 7- Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.
Madde 8- Üstüne aldığı sorumluluğu yerine getirmeyen üyelerin üyelik hakları disiplin kurulu tarafından yeniden incelenir ve inceleme sonucu üyeliğin dondurulması veya bitirilmesi gündeme getirilebilir. Üyeliğin sona erdirilmesi bir dönem boyunca ya da daha uzun süreli olabilir.

VI. KULÜP İŞLEYİŞİ

Genel Kurul

a) Etkin, katılımcı ve onursal üyelerden oluşur,
b) Düzenli olarak toplanıp fikir alış- verişinde bulunurlar
c) Bir dönem boyunca iki haftada bir toplam 8 kere olmak üzere toplanırlar Yönetim Kurulu Yönetim kurulu etkin üyelerden oluşur

Yönetim Kurulunun görevleri
a) Kulüp faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesinden ve kararların alınmasından sorumludur,
b) Kulübün bütçesinin ayarlanmasından sorumludur
c) Yapılacak her iş için geçici alt gurupların oluşmasını sağlar
d) Düzenlenen faaliyetlerde katılımcı üyelerin istekleri doğrultusunda sorumluluk üstlenmesi sağlanır
e) Üstüne aldığı sorumluluğu yerine getirmeyen üyelerin üyelik haklarını yeniden inceler ve sonuca bağlar
f) Dönem boyunca dört kere olmak üzere genel kararlar almak üzere ve de üyelik durumlarını belirlemek üzere toplanır
g) Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan sayman, sekreter ve arşiv sorumlularını seçer
     1) Üniversitenin açılışının ikinci haftası seçimler yapılır
     2) En çok oy alan seçilir
     3) Seçim sonucuna kadar eski görevliler sorumluluklarını devam ettirirler
     4) Sorumluluklarını yerine getirmediği belirlenen ya da görevi bırakmak isteyen görevlinin yerine karar gününden sonra bir hafta içinde yeni birisi seçilir
Sayman: Bir kişi bu görevi üstlenir. Mali işlerden sorumludur.
Sekreter: İki kişi bu görevi üstlenir. Kulübün üniversite yönetimiyle iletişiminden sorumludurlar.
Arşiv Sorumlusu: İki kişi bu görevi üstlenir. Kulüp arşivinin oluşturulmasından ve kulüp ve toplantı raporlarının düzenlenmesi ve saklanmasından sorumludurlar

VII. DİĞER HÜKÜMLER

Genel Kurulun en az 1/3 ‘ünün ortaya atacağı tüzük değişiklliği tasarısı Genel Kurulda tartışmaya sunulur. 2/3’lük çoğunluk sağlanırsa tüzük değişikliği kabul edilir.

 

Sabancı Üniversitesi Kültür ve Edebiyat Kulübü - 2004
YY